Arbeidsrechtbank: Vonnis van 13 November 1978 (Antwerpen). RG 7836

Datum :
13-11-1978
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19781113-7
Rolnummer :
7836

Samenvatting :

Uit de parlementaire genese van de bepalingen van artikel 14, derde lid en vierde lid van de samengeordende wetten betreffende het bediendenkontrakt blijkt dat zij een louter redactionele wijziging inhouden van deze van het oorspronkelijk wetsontwerp ter zake, dat de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever aantoonde om de ondertekening van de overhandigde kopij als een essentiële voorwaarde te beschouwen.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.