Arbeidsrechtbank: Vonnis van 17 Januari 1972 (Antwerpen). RG 75/328

Datum :
17-01-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19720117-2
Rolnummer :
75/328

Samenvatting :

Het bewijs van de betaling der pensioenbijdragen moet geleverd worden door een stortingsbewijs, een betalingsbewijs of een kwijting, voor te leggen. Een verklaring van de sociale verzekeringskas, meer bepaald betreffende de periode van overheveling van de A.S.L.K. naar de Sociale verzekeringskas waarbij aan de zelfstandige wordt meegedeeld "dat zijn rekening in het oude pensioenstelsel aangezuiverd was", geldt niet als voldoende bewijsmiddel.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.