Arbeidsrechtbank: Vonnis van 17 Maart 1993 (Antwerpen). RG 220400

Datum :
17-03-1993
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19930317-2
Rolnummer :
220400

Samenvatting :

Het ontslag gegeven met de bedoeling de deelname aan de sociale verkiezingen en de daaraan verbonden ontslagbescherming te verhinderen maakt rechtsmisbruik uit. De schade die de bediende hierdoor heeft geleden verschilt van de schade die op forfaitaire wijze door de opzeggingsvergoeding wordt gedekt, en wordt door de rechtbank ex aequo et bono op 1 miljoen geraamd.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.