Arbeidsrechtbank: Vonnis van 18 November 1971 (Antwerpen). RG 1113

Datum :
18-11-1971
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19711118-9
Rolnummer :
1113

Samenvatting :

Enkel de economische minderwaarde bepaalt de arbeidsongeschiktheid _ Fysische minderwaarde geeft op zichzelf geen aanleiding tot vergoeding _ enkel de invloed ervan op de arbeidsongeschiktheid. Het is voor het vaststellen van de forfaitaire vergoeding zonder enig belang of het slachtoffer al dan niet nog hetzelfde loon ontvangt.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.