Arbeidsrechtbank: Vonnis van 20 December 1973 (Antwerpen). RG 8320

Datum :
20-12-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19731220-9
Rolnummer :
8320

Samenvatting :

Indien bewezen is dat roerende waarden ingevolge wanbeheer en ziektetoestand van de echtgenoot van de rechthebbende uit het patrimonium verdwenen zijn en uit de omstandigheden blijkt dat de rechthebbende dit niet heeft kunnen verhinderen, dienen deze roerende waarden niet meer aangerekend te worden in de bestaansmiddelen.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.