Arbeidsrechtbank: Vonnis van 24 Mei 1977 (Antwerpen). RG 75/390

Datum :
24-05-1977
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19770524-7
Rolnummer :
75/390

Samenvatting :

De bewijskracht, die uitgaat van de verklaringen van een fysische persoon, die in het kader van een getuigenverhoor louter de verklaringen herhaalt die hij in zijn hoedanigheid van orgaan in een in het geschil betrokken rechtspersoon heeft afgelegd, is uitermate beperkt. Inderdaad, waar de rechtbank een "getuigenverhoor" heeft bevolen, kan bezwaarlijk aanvaard worden dat éénzelfde persoon kan "getuige" geweest zijn van de feiten die hij zelf als orgaan van de betrokken partij beweert vastgesteld te hebben. De hoedanigheid van "getuige" onderstelt logischerwijze dat een derde persoon de beweringen van de betrokken partij bevestigt.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.