Arbeidsrechtbank: Vonnis van 26 Juni 1975 (Antwerpen). RG 71/1750

Datum :
26-06-1975
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19750626-9
Rolnummer :
71/1750

Samenvatting :

Indien de bewering van één der partijen, luidens welke de tegenpartij zich aan kontraktbreuk zou schuldig gemaakt hebben, kennelijk onverantwoord blijkt, vloeit hieruit voort dat de partij, die bedoeld feit inroept, impliciet op grond van een eenzijdige en onoordeelkundige beoordeling der feiten tot de beëindiging van de overeenkomst beslist en aldus een verbrekingsdaad stelt. Elke andere interpretatie zou een al te gemakkelijke en doorzichtige omzeiling van de bepalingen van artikel 20 van de wet op de arbeidsovereenkomst toelaten.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.