Arbeidsrechtbank: Vonnis van 26 Oktober 1992 (Antwerpen). RG 199.316;202.182

Datum :
26-10-1992
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19921026-6
Rolnummer :
199.316;202.182

Samenvatting :

1. De rechter die uit de overeenkomst en de wijze van uitvoering ervan een band van ondergeschiktheid afleidt schendt de bindende kracht van de overeenkomst niet wanneer hij, niettegenstaande de termen ervan, besluit tot het bestaan van een arbeidsovereenkomst. 2. De omstandigheid dat arbeid verricht wordt in de lokalen die aan de werkgever toebehoren, en die door hem werden ingericht en met de installaties, produkten en benodigdheden door de werkgever geleverd en betaald, is een aanwijzing van een band van ondergeschiktheid.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.