Arbeidsrechtbank: Vonnis van 27 Februari 1973 (Antwerpen). RG 161

Datum :
27-02-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730227-2
Rolnummer :
161

Samenvatting :

Het louter vermoeden dat "nog andere onregelmatigheden aan het licht zullen komen" maakt geen feit uit dat de onmiddellijke verbreking kan wettigen, vermits het geen steun vindt in een vaststaand en zeker gegeven, dat op het ogenblik van de verbreking daadwerkelijk aan de verbrekende partij "bekend" is.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.