Arbeidsrechtbank: Vonnis van 27 Januari 1978 (Antwerpen). RG 78/123

Datum :
27-01-1978
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780127-6
Rolnummer :
78/123

Samenvatting :

Artikel 7 alinéa 3 van de wet van 7 augustus 1974 betreffende het bestaansminimum bepaalt :"Alvorens een beslissing tot toekenning, weigering of herziening van een bestaansminimum te nemen, is de commissie verplicht de betrokkene te horen indien hij dit verlangt." Ingeval van herziening van het bestaansminimum kan deze bepaling slechts zin hebben indien de betrokkene ervan op de hoogte is dat zijn geval door de commissie (de raad) zal behandeld worden, zodat hij ook in de gelegenheid is de wens uit te drukken door de raad gehoord te worden vooraleer een (nieuwe) beslissing wordt getroffen. Dit komt als fundamenteel voor, niet alleen voor de vrijwaring van de rechten en belangen van de betrokkene maar ook voor de informatie van de raad zelf. (De betrokkene moet er dus van verwittigd worden dat zijn geval voor herziening zal behandeld worden door de raad.)

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.