Arbeidsrechtbank: Vonnis van 27 Juni 1972 (Antwerpen). RG 1113

Datum :
27-06-1972
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19720627-2
Rolnummer :
1113

Samenvatting :

Wanneer een werknemer iedere winter gedurende een korte periode werkloos gesteld wordt en na deze periode steeds naar zijn werkgever terugkeert, is het normaal dat hij voor die enkele weken dat hij werkloos is, steeds, wanneer hij door de bemiddelingsdiensten van de R.V.A. naar een werkgever verwezen wordt, steeds zal verklaren dat het slechts voor korte duur is dat hij zal in dienst treden, aangezien hij naar zijn vroegere werkgever wenst terug te keren. Een dergelijke verklaring komt wel in aanmerking om zijn tewerkstelling in de aangeboden betrekking te verhinderen (art. 134) doch moet niet geinterpreteerd worden als een verklaring die hem onbeschikbaar maakt voor de algemene arbeidsmarkt.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.