Arbeidsrechtbank: Vonnis van 28 Juni 1983 (Antwerpen). RG 2179

Datum :
28-06-1983
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830628-2
Rolnummer :
2179

Samenvatting

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt niet enkel gekenmerkt door de loutere vaststelling van een vaste einddatum, waarop de overeenkomst een einde neemt. Ook een voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst kan een dergelijk beding bevatten. Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is ook vereist dat partijen, buiten bovenvermelde bevrijdende voorwaarde, de positieve verbintenis aangaan de arbeidsovereenkomst niet voor de bedongen einddatum te beëindigen (tenzij om dringende redenen).

Vonnis

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.