Arbeidsrechtbank: Vonnis van 28 Maart 1996 (Antwerpen). RG 264375

Datum :
28-03-1996
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19960328-3
Rolnummer :
264375

Samenvatting :

Aan de kandidaat politiek vluchteling die een definitief bevel (het land te verlaten) heeft ontvangen, waartegen geen beroep werd aangetekend bij de Raad van State, kan ten persoonlijke titel geen steun worden toegekend. Ook niet als hij/zij een machtiging tot verblijf heeft aangevraagd op basis van artikel 9 lid 3 Vreemdelingenwet (humanitaire redenen). Wel is hij/zij gerechtigd om - als voogd - steun te verkrijgen ten behoeve van de minderjarige kinderen aan wie geen bevel werd betekend.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.