Arbeidsrechtbank: Vonnis van 29 Juni 1981 (Antwerpen). RG 2644

Datum :
29-06-1981
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810629-13
Rolnummer :
2644

Samenvatting :

Het proefbeding dat gesloten wordt na de indiensttreding van de bediende is nietig. De omstandigheid dat het proefbeding _ na de reeds voltrokken indiensttreding van betrokkene _ ingelast wordt in een overeenkomst, waarvan de overige voorwaarden voor de bediende gunstiger zouden zijn dan deze van de reeds lopende overeenkomst, is niet relevant ter zake.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.