Arbeidsrechtbank: Vonnis van 3 Oktober 1978 (Antwerpen). RG 1359

Datum :
03-10-1978
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19781003-1
Rolnummer :
1359

Samenvatting :

Een essentieel onderscheid dringt zich op tussen : _ enerzijds : de duur van de arbeidsovereenkomst, dit is van de arbeidsrechtelijke relatie tussen werkgever en werknemer, _ anderzijds : de duur van de tak en binnen de bovenvermelde juridische relatie. De overeenkomst voor bepaalde tijd onderscheidt zich niet van deze voor onbepaalde tijd doordat de eerste geen en de tweede wel een full-time beschikbaarheid zou onderstellen. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is volkomen verenigbaar niet enkel met deeltijdse arbeid maar zelfs met wisselvallige tewerkstellingen.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.