Arbeidsrechtbank: Vonnis van 5 Oktober 1973 (Antwerpen). RG 2130

Datum :
05-10-1973
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19731005-4
Rolnummer :
2130

Samenvatting :

De wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst voor binnenschippers voorziet geen bijzondere schadevergoeding ingeval van verbreking van de arbeidsovereenkomst voor binnenschippers voor de uitvoering. De schipper-werknemer die door deze verbreking schade heeft geleden dient deze schade volgens de regels van het burgerlijk recht te bewijzen.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.