Arbeidsrechtbank: Vonnis van 7 Januari 1972 (Antwerpen). RG 14568

Datum :
07-01-1972
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19720107-16
Rolnummer :
14568

Samenvatting :

De uitoefening van een mandaat van beheerder van de B.R.T. is niet te vergelijken met de uitoefening van een mandaat als parlementair, lid van de bestendige deputatie of schepen. Krachtens artikel 64, alinéa 2, 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 (zoals het van kracht was tot 31 december 1970 werd de uitkering van het rustpensioen verhinderd door de uitoefening van een mandaat bedoeld in alinéa 1, eerste lid, 3°, van hetzelfde artikel : "... mandaat van afgevaardigde beheerder, van beheerder van of commissaris van een openbare instelling, van een instelling van openbare nut..."..." indien de brutobezoldiging 3.600 f. per maand... overschrijdt".

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.