Arbeidsrechtbank: Vonnis van 7 November 1972 (Antwerpen). RG 2130

Datum :
07-11-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19721107-8
Rolnummer :
2130

Samenvatting :

De geneeskundige verstrekkingen waarvoor eiser de verzekeringstegemoetkoming vordert werden verleend in het "Shape Medical Center" te Casteau. In toepassing van art. 9 van het K.B. van 24 december 1963 dient de hospitalisatie te gebeuren in een door de Minister van Volksgezondheid en het gezin erkende inrichting. Voornoemde verplegingsinrichting is niet erkend daar ze van de Shape afhangt en krachtens het verdrag van Ottawa als extraterritoriaal moet worden beschouwd.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.