Arbeidsrechtbank: Vonnis van 9 December 1971 (Antwerpen). RG 594

Datum :
09-12-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19711209-5
Rolnummer :
594

Samenvatting :

Artikel 53 van het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing op de herzieningstermijn. Immers, deze termijn is een termijn van procedure, welke zoals alle gelijkaardige termijnen bedoeld bij artikel 48 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, zijn verval ziet verleggen tot de eerstvolgende werkdag wanneer deze vervaldag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is. De termen van art. 28 al. 2 van de gecoordineerde wetten inzake arbeidsongevallen "de eis tot herziening van de vergoedingen... kan ingesteld worden gedurende 3 jaar....." leggen deze interpretatie op. Er anders over beslissen zou aan een wet van openbare orde een draagwijdte geven die tot gevolg zou hebben dat de duur voorzien door de wet voor de uitoefening van een recht zou verminderd worden.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.