Hof van Beroep: Arrest van 10 Oktober 1994 (Antwerpen)

Datum :
10-10-1994
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19941010-2
Rolnummer :

Samenvatting :

Werken uitgevoerd voor rekening van het Wegenfonds zijn werken uitgevoerd voor de staat en vallen derhalve onder het toepassingsgebied van de W. 3 januari 1958. De ontbinding van het Wegenfonds en de overdracht van zijn rechten en plichten aan het Vlaamse Gewest bij bijzondere wet van 16 januari 1989 impliceert dat niet alleen bepaalde roerende en onroerende goederen worden overgedragen aan de Gewesten en Gemeenschappen, maar ook de bevoegdheden over die goederen, zodat de rechtsopvolging van de staat door het Vlaamse Gewest zowel van verbintenisrechtelijke als van procesrechtelijke aard is.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.