Hof van Beroep: Arrest van 13 Januari 1995 (Antwerpen)

Datum :
13-01-1995
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19950113-1
Rolnummer :

Samenvatting :

De affectieve band tussen vader en kinderen wordt verondersteld en dient geenszins bewezen te worden, ongeacht de echtscheiding tussen de ouders. De morele schade van elk der kinderen kan derhalve in billijkheid begroot worden op 250.000,- BF. Rekening houdend met de normale hechte band die tussen de vader en zijn kinderen bestond, mag bovendien verondersteld worden dat deze zijn kinderen ook geldelijk bijkomend (naast het onderhoudsgeld) zou hebben gesteund in hun verdere levensstappen, door bijdrage in huwelijksfeest of installatiekosten. Bij gebreke aan berekeningsnormen kan deze materiële schade in billijkheid begroot worden op 600.000,- BF voor ieder der kinderen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.