Hof van Beroep: Arrest van 14 Januari 1992 (Antwerpen)

Datum :
14-01-1992
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19920114-5
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer de verzekeringspolis voorziet dat van de verzekering is uitgesloten de schade veroorzaakt door de vrijwillige daad of een zware fout begaan door de verzekerden of door de personen waarvoor zij instaan, is het feit aan zijn chauffeur opdracht te geven de lading kost wat kost te lossen een zware fout in hoofde van de verzekerde. In hoofde van de chauffeur is het feit zich een toegang te forceren tot de terreinen van een bedrijf en de lading te lossen in tanks zonder toelating en buiten aanwezigheid van een verantwoordelijke van dit bedrijf, een zware fout.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.