Hof van Beroep: Arrest van 21 Maart 1979 (Antwerpen). RG 14.982

Datum :
21-03-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790321-8
Rolnummer :
14.982

Samenvatting :

Aangezien het minderjarig kind ten tijde van de feiten was toevertrouwd aan een onderwijsinrichting (bestaande uit onderwijzers, aangestelden of organen van de Belgische Staat) en niet onder het toezicht van zijn ouders stond, is het aansprakelijkheidsvermoeden dat krachtens artikel 1384, 2de lid, van het Burgerlijk Wetboek op de ouders rust, niet van toepassing.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.