Hof van Beroep: Arrest van 22 September 1981 (Antwerpen). RG C-68/92;C-69/92

Datum :
22-09-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810922-4
Rolnummer :
C-68/92;C-69/92

Samenvatting :

Daar de rechtspleging ter zake van faillissement geregeld wordt door de bepalingen van de Faillissementswet van 24 april 1851 waarvan o.m. artikel 465 nooit uitdrukkelijk opgeheven werd, doet artikel 1063, 5° G.W. geen afbreuk aan de termijn van 15 dagen bepaald door bedoeld artikel 465 F.W. (zie artikel 2 G.W.).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.