Hof van Beroep: Arrest van 24 Januari 1978 (Antwerpen). RG 208

Datum :
24-01-1978
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780124-2
Rolnummer :
208

Samenvatting :

De processen-verbaal der geneesheren-inspecteurs van de Dienst voor geneeskundige controle gaan uit van een orgaan van gerechtelijke politie en zijn gerechtelijke akten die vallen onder de openbare geschriften beschermd door de artikelen 194 en 195 van het Strafwetboek : alle vermeldingen die in deze akten voorkomen zijn niet op dezelfde wijze beschermd : dit geldt enkel voor de substantiële vermeldingen, d.w.z. deze waaraan de hoedanigheid van de auteur publiciteit of authenticiteit verleent, doordat hij vanwege zijn ambt geroepen is ze vast te stellen. Bezit geen authentiek karakter : de subjectieve beoordeling over een feit dat een openbaar ambtenaar niet rechtstreeks kan vaststellen zonder beroep te doen op zijn persoonlijke kennis of appreciatie : onjuistheden hierin zijn geen vervalsing in openbare geschriften.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.