Hof van Beroep: Arrest van 27 Oktober 1992 (Antwerpen). RG 10847

Datum :
27-10-1992
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19921027-5
Rolnummer :
10847

Samenvatting :

Dwaling is behoudens zeer uitzonderlijke gevallen geen oorzaak van vernietiging van een verdeling. Het bewijs van benadeling wordt niet geleverd door verwijzing naar een waarderaming verricht door het bestuur van de registratie, die uitsluitend fiscaalrechtelijke gevolgen heeft. Indien de verdeling past in een ruimer akkoord, moet de benadeling in dit ruimer verband beoordeeld worden.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.