Hof van Beroep: Arrest van 28 Maart 1984 (Antwerpen). RG 15.791

Datum :
28-03-1984
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19840328-4
Rolnummer :
15.791

Samenvatting :

Volgens art. 20, 1°, Hypotheekwet is al wat het verhuurde huis of de hoeve stoffeert onderworpen aan het voorrecht van de verhuurder. Deze wetsbepaling moet ruim opgevat worden, maar er moet een verband bestaan tussen de voorwerpen en de normale bestemming van de lokalen waarin ze zich bevinden. Vliegtuigen die gestald worden in een gehuurde hangar, stofferen die hangar in de zin van die bepaling.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.