Hof van Beroep: Arrest van 29 November 1991 (Antwerpen). RG 10835

Datum :
29-11-1991
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19911129-6
Rolnummer :
10835

Samenvatting :

Het K.B. van 30 januari 1975 schrijft voor de eenheidsprijs van motorbrandstoffen per liter aan te duiden; art. 1 van het K.B. van 29 januari 1979 schrijft voor de prijzen in Belgische frank aan te duiden, maar staat ook toe de prijzen bovendien in een vreemde munteenheid aan te duiden. Art. 1 van het K.B. van 23 november 1984 ten slotte schrijft voor de werkelijk gevraagde eenheidsprijs van de motorbrandstoffen aan te duiden op de draaischijf voor de pompen bestemd tot bevoorrading van de voertuigen. Geen wettelijke bepaling schrijft voor dat deze werkelijk te betalen prijs wordt uitgedrukt in Belgische frank.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.