Hof van Beroep: Arrest van 9 Januari 1995 (Antwerpen)

Datum :
09-01-1995
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19950109-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer een container door een stuwadoor beschadigd wordt tijdens de aanlevering vanuit de perimeter van het schip naar de " blauwe steen ", en de " Equipment Interchange Receipt " reeds door de stuwadoor werd ondertekend, terwijl ook het " mate's receipt " en het cognossement werden uitgeschreven, is de overeenkomst van zeevervoer aangevat en treedt de stuwadoor op als de uitvoeringsagent van de zeevervoerder die in rechte nog slechts op contractuele basis kan worden aangesproken (Müller-Thomsen arrest). Krachtens de Antwerpse Havenusantiën, die werden vastgelegd in de AGHA-Resolutie van 1 mei 1984, komen de aanleveringskosten voor rekening van de rederij, doch de risico's gaan slechts op deze over op het ogenblik waarop de goederen onder de scheepstakel worden aangeslagen. Tot op dat ogenblik blijven de goederen een risico van de verlader, behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.