Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 12 April 1988 (Antwerpen). RG 83/1635;83/2198

Datum :
12-04-1988
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19880412-3
Rolnummer :
83/1635;83/2198

Samenvatting :

Tussen de verpachter en de thans overleden pachter was een mondeling akkoord van pachtbeëindiging met afstand van het recht van voorkoop en van elke vergoeding gesloten. Er dient enkel te worden nagegaan of de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige zoon van de pachter kan overgaan tot ondertekening van de akte van pachtbeëindiging met afstand van het recht van voorkoop en van elke vergoeding. Het gaat duidelijk om een daad van beschikking, waarvoor de machtiging van de familieraad, gehomologeerd door de rechtbank van eerste aanleg, vereist is.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.