Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 22 November 1973 (Antwerpen). RG 208

Datum :
22-11-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19731122-2
Rolnummer :
208

Samenvatting :

In strijd met art. 19 van de vroegere gecoördineerde wetten dat het verhaalsrecht uitstelde tot het definitief worden van de wiskundige reserve, subrogeert art. 47 van de wet van 10 april 1971 uitdrukkelijk de verzekeraar in de rechten van het slachtoffer, niet alleen tot beloop van de betaalde sommen, maar ook van het bedrag gelijk aan het kapitaal dat de jaarlijkse vergoeding vertegenwoordigt, hetgeen eigenlijk de voorlopige wiskundige reserve uitmaakt.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.