Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 25 April 1979 (Antwerpen). RG 85/71162

Datum :
25-04-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790425-2
Rolnummer :
85/71162

Samenvatting :

Volgens het kapitalisatieprocédé moet worden vergoed de materiële schade die voor een 24-jarige postbediende voortvloeit uit een blijvende arbeidsongeschiktheid van 33 % (duidelijke beperking van de rotatie van de wervelzuil en zwelling van het linkerbeen) die dagelijks aanhoudend meer inspanningen van het slachtoffer vergt en een waardevermindering op de arbeidsmarkt en in zijn promotiekansen heeft teweeggebracht. De rentevoet moet worden vastgesteld op 5 %, welk percentage op het huidig ogenblik, gezien de beleggingsmogelijkheden, meestal in aanmerking wordt genomen. De Levie-tabellen 1959-63 (tijdelijke renten) moeten worden toegepast daar in deze berekeningsmethode op statistische basis rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van overlijden tussen de definitieve beslissing en het einde van de in aanmerking genomen lucratieve levensduur. De morele schade als gevolg van de blijvende ongeschiktheid van 33 % moet op 300.000 F worden geraamd (9.090 F per punt).

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.