Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 27 April 1981 (Antwerpen)

Datum :
27-04-1981
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810427-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Een bank heeft een cheque aan de houder uitbetaald op de dag waarop de trekker failliet verklaard werd. Zelfs indien de trekker op de dag van de uitbetaling failliet is, kan de bank de cheque geldig aan de houder uitbetalen. Er kan dan ook geen sprake zijn van betaling van het onverschuldigde. Nu er geen verzet was van de curator, kan de bank de uitbetaling tegenwerpen aan de gezamenlijke schuldeisers.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.