Grondwettelijk Hof (Arbitragehof): Arrest van 26 September 2013 (België). RG 125/2013

Datum :
26-09-2013
Taal :
Duits Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-20130926-5
Rolnummer :
125/2013

Samenvatting

Het Hof zegt voor recht : - Onverminderd wat is vermeld in B.9.2, schendt artikel 6, § 2, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het ertoe leidt dat een persoon zijn recht verliest op het verhoogde basisbedrag van de inkomensgarantie voor ouderen wanneer hij zijn hoofdverblijfplaats deelt met een illegaal op het grondgebied verblijvende vreemdeling die niet over bestaansmiddelen beschikt en niet kan bijdragen in de kosten van het huishouden. - De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.