Grondwettelijk Hof (Arbitragehof): Arrest van 28 Oktober 2010 (België). RG 124/2010

Datum :
28-10-2010
Taal :
Duits Frans Nederlands
Grootte :
32 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-20101028-6
Rolnummer :
124/2010

Samenvatting :

Het Hof - vernietigt, in het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 23 oktober 2009 « houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 », in zoverre zij van toepassing zijn op de Franstalige scholen en de afdelingen ervan in de zes randgemeenten bedoeld in artikel 7 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken : a) artikel 2, eerste lid, in zoverre het verwijst naar artikel 62, § 1, 7°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, alsmede artikel 2, tweede lid, 2°; b) artikel 2, eerste lid, in zoverre het verwijst naar de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 9°, van het voormelde decreet van 25 februari 1997, alsmede artikel 2, tweede lid, 1° en 3°, doch enkel in zoverre die bepalingen niet voorzien in een overgangsperiode tijdens welke de schoolbesturen van de Franstalige scholen in de randgemeenten een afwijking van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen en de goedkeuring van hun leerplannen kunnen verkrijgen; - verwerpt de beroepen voor het overige, onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.40 en B.41.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. Onderwerp van de beroepen en rechtspleging

a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 februari 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 februari 2010, is een beroep tot vernietiging ingesteld van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 23 oktober 2009 houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 november 2009) door :

1 Aad John Glycienenlaan 32 1950 Kraainem

2 Aasen Jean A. Frans Cloetensstraat 19 1950 Kraainem

3 Aasen-Huget Diane Frans Cloetensstraat 19 1950 Kraainem

4 Abdelkebir Abdelaziz Romeinse Steenweg 794 1780 Wemmel

5 Abdelouahab Laila Koning Albert I-laan 33 1780 Wemmel

6 Achtib Zohra Steenweg naar Merchtem 247 1780 Wemmel

7 Acimi Mourad Diepestraat 104 1780 Wemmel

8 Aegten Christophe Steenweg naar Brussel 114 1780 Wemmel

9 Agnieszka Jaworowska Koning Leopold III-laan 54 1780 Wemmel

10 Ahmadian Mohammad P. Curielaan 1 1780 Wemmel

11 Ahmadian Faramilb P. Curielaan 1 1780 Wemmel

12 Ahmed Aaros Vanderzijpenstraat 31 1780 Wemmel

13 Ahmed Nassima Fleurbeekstraat 24 1620 Drogenbos

14 Ahn Sabine Nerviërslaan 107 1780 Wemmel

15 Alcdelhacker Mohammad A. Burvenichlaan 27 1780 Wemmel

16 Alongi Claudia Grote Baan 168 1620 Drogenbos

17 Alongi Claudia Grote Baan 168 1620 Drogenbos

18 Altomare Gianna Sint-Pancratiuslaan 18 1950 Kraainem

19 Alvarez Alvarez Margarita F. Robbrechtsstraat 181 1780 Wemmel

20 Amal Nordine Steenweg naar Brussel 79 1780 Wemmel

21 Amezian Hanane Grote Baan 46 1620 Drogenbos

22 Angelis Luna Dr. H. Folletlaan 195 1780 Wemmel

23 Anthonis Joelle Kouter 3 1780 Wemmel

24 Anthonis Jean-Luc Dr. H. Folletlaan 208 1780 Wemmel

25 Apaydin Yasar Rassel 79 1780 Wemmel

26 Arvanitis Zoe Vijverslaan 159 1780 Wemmel

27 Askaj Mentor E. Van Elewijckstraat 49 1780 Wemmel

28 Askaj Arjeta E. Van Elewijckstraat 49 1780 Wemmel

29 Aslyah Merzouk Rassel 19 1780 Wemmel

30 Astudillo Elsa Sterstraat 63 1620 Drogenbos

31 Azzaoui Wafak J. Bogemansstraat 187 1780 Wemmel

32 Baaroun Assia Romeinse Steenweg 794 1780 Wemmel

33 Baeckens Maud Charles De Costerlaan 8 1780 Wemmel

34 Baftijari Merita Maalbeeklaan 10 A 1780 Wemmel

35 Bafumba Vanessa rue Haut-Douy 160 4430 Ans

36 Bah Aissanton Is. Meyskensstraat 146 1780 Wemmel

37 Bahatid Wolfs Jules Adantstraat 143 1950 Kraainem

38 Bahrollatifi Khadija Sterstraat 127 1620 Drogenbos

39 Bailly Nathalie Is. Meyskensstraat 40 1780 Wemmel

40 Balam Ioana Maria Eburonenlaan 9 1780 Wemmel

41 Balcaen Patrick L. Braillelaan 2 1780 Wemmel

42 Balis Jacqueline Vijverslaan 201 1780 Wemmel

43 Banota Luc Tramlaan 17 1950 Kraainem

44 Barbe Fabrice J. Bogemansstraat 149 1780 Wemmel

45 Barbe Michael Boomgaardstraat 32 1780 Wemmel

46 Barbier Denis Drie Koningenstraat 81 1620 Drogenbos

47 Barrena Redondo Maria Pilar Zalighedenlaan 9 1780 Wemmel

48 Bastin Kathy Steenweg naar Brussel 150 1780 Wemmel

49 Baudewyns Véronique Lange Eikhoekje 100 1970 Wezembeek-Oppem

50 Bauduin Sylvie Kasteelstraat 52 1620 Drogenbos

51 Bauffe Sophie Louis Marcelisstraat 90 1970 Wezembeek-Oppem

52 Bauwin Nathalie Capucienenlaan 63 1950 Kraainem

53 Bdiri Ouizin Koning Leopold III-laan 31 1780 Wemmel

54 Beelaerts Claudi E. Van Elewijckstraat 84 1780 Wemmel

55 Beguin Frederique Is. Meyskensstraat 29 1780 Wemmel

56 Belchior Gaelle Koningin Astridlaan 478 1950 Kraainem

57 Belenger Marc Vijverhof 6 1950 Kraainem

58 Ben Hassan Abdelkhaled Bempstraat 6 1620 Drogenbos

59 Benyachou Mohammed Steenweg naar Merchtem 239 1780 Wemmel

60 Berishce Voldet Lt. J. Graffplein 9 1780 Wemmel

61 Berrada Asmae Marie Collartstraat 18 1620 Drogenbos

62 Berrada Rachid Eburonenlaan 15 1780 Wemmel

63 Biotokorievier Violeta J. Bogemansstraat 227 1780 Wemmel

64 Biquet Mireille Steenweg naar Merchtem 4 1780 Wemmel

65 Blaise Sandrine P. De Waetstraat 9 1780 Wemmel

66 Blakaj Denisa Steenweg naar Merchtem 39 1780 Wemmel

67 Blanchez Jean-Robert E. Van Elewijckstraat 52 1780 Wemmel

68 Bockstal Geneviève Korenveldlaan 3 1780 Wemmel

69 Bontea Carmen Dr. H. Folletlaan 177 1780 Wemmel

70 Borbolla Avin Luis Ramon Rassel 18 1780 Wemmel

71 Bottu Jean-Etienne Lindenhoekje 11 1970 Wezembeek-Oppem

72 Bottu Brigitte Lindenhoekje 11 1970 Wezembeek-Oppem

73 Bouchnafa Nora E. Van Elewijckstraat 76 1780 Wemmel

74 Boufrahi Nora Sterstraat 55 1620 Drogenbos

75 Boultame Mohammed Is. Meyskensstraat 44 1780 Wemmel

76 Bouslama Ahmed Elyes Sint-Pancratiuslaan 21 1950 Kraainem

77 Bouyhanem Sadi Tassadit G. Van Campenhoutstraat 23 1780 Wemmel

78 Bouzakhsi Hayat Eburonenlaan 15 1780 Wemmel

79 Bouzerda Samira Steenweg naar Brussel 195 1780 Wemmel

80 Bouzerda Mohamed Steenweg naar Brussel 195 1780 Wemmel

81 Braeckman Françoise Elst 11 1620 Drogenbos

82 Brasseur Marc Is. Meyskensstraat 48 1780 Wemmel

83 Brouhier Sandrine Vijverslaan 125 1780 Wemmel

84 Burton Catherine Kraaienweg 5 1950 Kraainem

85 Buyck Christine Alboom 33 1780 Wemmel

86 Cansoy Seda de Limburg Stirumlaan 164 1780 Wemmel

87 Cansoy Faruk de Limburg Stirumlaan 164 1780 Wemmel

88 Capla Magali Kerkeveldweg 11 1640 Sint-Genesius-Rode

89 Caramazza Rosaria Panoramastraat 36 1780 Wemmel

90 Cario Gaelle Wauterbos 25 1640 Sint-Genesius-Rode

91 Carton Nathalie Zoniënwoudlaan 214 1640 Sint-Genesius-Rode

92 Castan Fabian P. Vertongenstraat 13 1780 Wemmel

93 Castan Michaud Amelie P. Vertongenstraat 13 1780 Wemmel

94 Cendrowka Katarryna Zalighedenlaan 44 1780 Wemmel

95 Ceysens Xavier Korenveldlaan 3 1780 Wemmel

96 Chafi Noureddine Koning Albert I-laan 33 1780 Wemmel

97 Chahbouni Mohamed Grote Baan 46 1620 Drogenbos

98 Charlier Serge Fleurbeekstraat 34 1620 Drogenbos

99 Chico Martinez Tomas Kuikenstraat 25 1620 Drogenbos

100 Chioua Kamal E. Van Elewijckstraat 45 1780 Wemmel

101 Christiaens Xavier P. De Waetstraat 9 1780 Wemmel

102 Christophe Gladys E. Van Elewijckstraat 74 1780 Wemmel

103 Cimen Zeki Rassel 20 1780 Wemmel

104 Ciudad Mora Vijverslaan 148 1780 Wemmel

105 Claes Joel Charles De Costerlaan 4 1780 Wemmel

106 Cluts Murielle de Limburg Stirumlaan 242 1780 Wemmel

107 Cnop Pierre Maalbeeklaan 36 1780 Wemmel

108 Cochet Jean-Pascal Kasteelstraat 12 1620 Drogenbos

109 Coenen Natacha Winkel 22 1780 Wemmel

110 Colin Valerie Nerviërslaan 31 1780 Wemmel

111 Cornacchia Graziella Winkel 20 1780 Wemmel

112 Cornet Pierre St. Rochusplein 10 1780 Wemmel

113 Coteur Geoffroy E. Van Elewijckstraat 77 1780 Wemmel

114 Couillard Isabelle Kam 80 1780 Wemmel

115 Courtois Nadia H. Verrieststraat 15 1780 Wemmel

116 Crispi Michel Emile Bricoutlaan 8 1950 Kraainem

117 Crombez Pascale Steenweg naar Brussel 139 1780 Wemmel

118 Cruz Markt 42 1780 Wemmel

119 Csanadi Suzy A. De Boecklaan 9 1780 Wemmel

120 Culaj Esmeralda P. Vertongenstraat 105 1780 Wemmel

121 Da Silva Deborah Kerkstraat 67 1620 Drogenbos

122 Dadi Jamila Is. Meyskensstraat 44 1780 Wemmel

123 Daillion Hélène J. Bruyndonckxstraat 180 1780 Wemmel

124 Damoiseaux Véronique Rassel 3 1780 Wemmel

125 Danze Véronique Is. Meyskensstraat 12 1780 Wemmel

126 Daoudi Hamid Amédé Brackestraat 71 1950 Kraainem

127 Daoust Thierry Langestraat 109 1620 Drogenbos

128 Dauby Jean J. Bogemansstraat 160 1780 Wemmel

129 Daumer Corinne A. Rodenbachstraat 18 1780 Wemmel

130 Dazy Sylvain Vijverslaan 125 1780 Wemmel

131 De Baeremaeker Julie Maalbeeklaan 36 1780 Wemmel

132 De Bisschop Anthony de Limburg Stirumlaan 137 1780 Wemmel

133 De Bloos Michel Stationsstraat 43 1630 Linkebeek

134 De Buyst-Kabeya Célestine Heymansdries 26 A 1640 Sint-Genesius-Rode

135 De Cat Evelyne Drie Koningenstraat 81 1620 Drogenbos

136 De Gieter Dannielle Boomgaardstraat 42 1780 Wemmel

137 De Greef Christine Haagdoornlaan 21 1780 Wemmel

138 De Groote Catherine de Limburg Stirumlaan 137 1780 Wemmel

139 De Kerpel Ophelie Steenweg naar Brussel 150 1780 Wemmel

140 de Maere d'Aertrycke Françoise Molenweg 12 1780 Wemmel

141 De Naeyer Barbara Eburonenlaan 28 1780 Wemmel

142 De Nayer Michael Steenweg naar Brussel 178 1780 Wemmel

143 De Siena Antonella Schoon Dal 35 1780 Wemmel

144 De Sousa Lopez Graca c/o rue de Clairvaux 40 1348 Louvain-la-Neuve

145 De Vuyst Valerie Markt 42 1780 Wemmel

146 De Wagheneire Corinne Boomgaardstraat 31 1780 Wemmel

147 De Weerdt Christian Ronkel 100 1780 Wemmel

148 De Weerdt Diame de Limburg Stirumlaan 158 1780 Wemmel

149 De Welque Thibaud Bloemenhof 8 1640 Sint-Genesius-Rode

150 De Wilde David Nieuwstraat 30 1620 Drogenbos

151 De Winter Johnny de Limburg Stirumlaan 4 1780 Wemmel

152 Debondt Michel Elst 13 1620 Drogenbos

153 Decarpentrie Lucie Langestraat 109 1620 Drogenbos

154 Defer Virginie Lt. J. Graffplein 20 1780 Wemmel

155 Defraigne Alexandra Korenbloemstraat 20 1950 Kraainem

156 Delahay Nathalie Verhasseltstraat 26 1780 Wemmel

157 Delatte Marie J. Deschuyffeleerdreef 75 1780 Wemmel

158 Delcave Isabelle Koninkjeslaan 15 1950 Kraainem

159 Dembele Rokia Koning Leopold III-laan 62 1780 Wemmel

160 Demets Marc De Ghelderodelaan 10 1780 Wemmel

161 Denis Vincent Priorijlaan 79 1640 Sint-Genesius-Rode

162 Depauw Geoffrey Vijverslaan 148 1780 Wemmel

163 Depotter Christophe Acaciasstraat 21 1950 Kraainem

164 Derard Philippe Steenweg naar Merchtem 199 1780 Wemmel

165 Descamps Caroline Zikkelstraat 25 1970 Wezembeek-Oppem

166 Descamps Kristel J. Bogemansstraat 7 1780 Wemmel

167 Desimpel Marie Jan-Baptist De Keyzerstraat 53 1970 Wezembeek-Oppem

168 Desmedt Melissa Steenweg naar Brussel 78 1780 Wemmel

169 Desutter Anne Is. Meyskensstraat 48 1780 Wemmel

170 Dethier Pascal A. Verhasseltstraat 26 1780 Wemmel

171 Dettwiller Emmanuel Zwaluwenlaan 12 1950 Kraainem

172 Devalck Patrick J. Bruyndonckxstraat 188 1780 Wemmel

173 Devalkeneer Sandrine Vrijheidsstraat 31 1620 Drogenbos

174 Devoegelaer Nathalie Steenweg naar Brussel 95 1780 Wemmel

175 Dewez Laurent Kasteelstraat 23 1620 Drogenbos

176 Dewit Sylvie Nieuwstraat 30 1620 Drogenbos

177 D'hondt Jacky Obberg 9 1780 Wemmel

178 Di Lorenzo Iolanda Panoramastraat 32 1780 Wemmel

179 Diaz Francisco Steenweg naar Brussel 68 1780 Wemmel

180 Diederich Raphael Bergenblokstraat 26 1970 Wezembeek-Oppem

181 Dierick Regine K. Vande Woestijnlaan 2 1780 Wemmel

182 Divrikli Guclu Nursel Koningin Astridlaan 11 1780 Wemmel

183 Djeff Manuy Yolande Charles De Costerlaan 4 1780 Wemmel

184 Domingues Véronique E. Verhaerenlaan 7 1780 Wemmel

185 Domsen Brigitte Zwanenlaan 39 1640 Sint-Genesius-Rode

186 Dooms Jérome Steenweg naar Brussel 45 1780 Wemmel

187 Dricot Alain P. Vertongenstraat 60 1780 Wemmel

188 Droulez Bertrand Kapellelaan 278 1950 Kraainem

189 Druhen Renaud Schoolstraat 21 1640 Sint-Genesius-Rode

190 Dubois Dominique J. Bausstraat 61 1970 Wezembeek-Oppem

191 Duchateau Sévérine Zavelberg 11 1780 Wemmel

192 Dumont Françoise Zalighedenlaan 11 1780 Wemmel

193 Dupont Nathalie Steenweg naar Brussel 105 1780 Wemmel

194 Duque Magali Haldorp 25 1630 Linkebeek

195 Duterne Véronique E. Van Elewijckstraat 82 1780 Wemmel

196 Duwe Dimitri de Limburg Stirumlaan 190 1780 Wemmel

197 Ebeni Alexandrei Stokkelstraat 3 1950 Kraainem

198 El Aouni Jamal Koningin Astridlaan 172 1780 Wemmel

199 El Banna Nada Lindestraat 13 1640 Sint-Genesius-Rode

200 El Hassuni Ouafa Winkel 12 1780 Wemmel

201 El Kalkha Chakib Prins Boudewijnlaan 10 1780 Wemmel

202 Elamrawi Samira Steenweg naar Brussel 195 1780 Wemmel

203 Elfassi Mostafa J. Bruyndonckxstraat 10 1780 Wemmel

204 Engelis Katia H. De Keersmaekerlaan 37 1780 Wemmel

205 Errabah Najib P. Remekerstraat 25 1780 Wemmel

206 Espinoza Mendez Yavana J. De Ridderlaan 2 1780 Wemmel

207 Esposito Dominico Panoramastraat 32 1780 Wemmel

208 Ezaty Madhira Faustin Steenweg naar Brussel 259 1780 Wemmel

209 Fabien Lucas E. Van Elewijckstraat 32 1780 Wemmel

210 Fataki Andjelani Véronique Winkel 8 1780 Wemmel

211 Fatmire Balakaj F. Robbrechtsstraat 23 1780 Wemmel

212 Femet Angie Kasteelstraat 12 1620 Drogenbos

213 Femet Angie Kasteelstraat 12 1620 Drogenbos

214 Fernandez Gomez Maria del Carmen Koningin Astridlaan 168 1780 Wemmel

215 Ferreira Vitorino Gustavo Kerkstraat 67 1620 Drogenbos

216 Ferreira Vitorino Gustavo Kerkstraat 67 1620 Drogenbos

217 Ferriere Bénédicte Klein Normandië 1950 Kraainem

218 Fettouma Khalfi Steenweg naar Merchtem 95 1780 Wemmel

219 Feyfer Florence J. Deschuyffeleerdreef 20 1780 Wemmel

220 Fida Milozim Maalbeeklaan 10 A 1780 Wemmel

221 Fisset Roger Vijverslaan 188 1780 Wemmel

222 Fistick Jack c/o rue de Clairvaux 40 1348 Louvain-la-Neuve

223 Florenten Christophe J. Bogemansstraat 147 1780 Wemmel

224 Folens Bénédicte De Ghelderodelaan 10 1780 Wemmel

225 Fonseca Martino Maria Steenweg naar Merchtem 315 1780 Wemmel

226 Fourmarier Cécile Marie Collartstraat 20 1620 Drogenbos

227 François Ludovic L. Guyotstraat 60 1780 Wemmel

228 François Manuel J. Deschuyffeleerdreef 73 1780 Wemmel

229 Furnemont Frédéric Hertogenlaan 109 1970 Wezembeek-Oppem

230 Fyfe Florence J. Deschuyffeleerdreef 20 1780 Wemmel

231 Gabriel Bruno Koning Leopold III-laan 62 1780 Wemmel

232 Gabriels Catherine P. Remekerstraat 15 1780 Wemmel

233 Galos Treneusz J. Bogemansstraat 229 1780 Wemmel

234 Galos Dorota J. Bogemansstraat 229 1780 Wemmel

235 Garcia Pedroz Flora Sterstraat 12 1620 Drogenbos

236 Geide Caro Mayonga Ana Steenweg naar Brussel 79 1780 Wemmel

237 Georis Marie-Pierre Jules Adantstraat 146 1950 Kraainem

238 Gerome Joelle E. Van Elewijckstraat 19 1780 Wemmel

239 Gibello-Seco Alain Sterstraat 12 1620 Drogenbos

240 Gilard Isabelle Koningin Astridlaan 170 A 1950 Kraainem

241 Gillardin Christine Steenweg op Mechelen 263 1970 Wezembeek-Oppem

242 Gillisen Patricia Elst 13 1620 Drogenbos

243 Ginefra Roberto Grote Baan 89 1620 Drogenbos

244 Giuseffa Salomone Jagersweg 79 1780 Wemmel

245 Gloge Andrea Korenbloemenlaan 31 1640 Sint-Genesius-Rode

246 Godfroid Béatrice Glycienenlaan 51 1950 Kraainem

247 Goffin Sabine Edmond Coppensoord 17 1950 Kraainem

248 Gogos Theo Winkel 10 1780 Wemmel

249 Gomez Isabel L. Guyotstraat 60 1780 Wemmel

250 Gonzalez Gonzalez Daniel Kraaienweg 5 1950 Kraainem

251 Goomez Mireille Winkel 101 B 1780 Wemmel

252 Goossens Anne Steenweg naar Brussel 68 1780 Wemmel

253 Gosuin Julie Kapellelaan 278 1950 Kraainem

254 Gourari Samia Nerviërslaan 6 1780 Wemmel

255 Govaerts Pascale Vijverslaan 125 1780 Wemmel

256 Grabowska Beata Is. Meyskensstraat 30 1780 Wemmel

257 Grabowski Dariusz Is. Meyskensstraat 30 1780 Wemmel

258 Graff Claude Anemonenlaan 12 1640 Sint-Genesius-Rode

259 Grandgagnage Sabine Bloemenhof 8 1640 Sint-Genesius-Rode

260 Graulich Virginie Hertogenlaan 109 1970 Wezembeek-Oppem

261 Greban Quentin Molenweg 16 1780 Wemmel

262 Grilo Frade Marco Dr. H. Folletlaan 195 1780 Wemmel

263 Gruttadauria Calogerb Zavelberg 11 1780 Wemmel

264 Guaqueta Audrey Boomgaardstraat 10 1780 Wemmel

265 Guclu Bayram Koningin Astridlaan 11 1780 Wemmel

266 Guibello- Secco Alain Sterstraat 12 1620 Drogenbos

267 Guillemin Christian Winkel 101 B 1780 Wemmel

268 Habibi Bakhat Molenweg 56 1780 Wemmel

269 Haijen John Is. Meyskensstraat 12 1780 Wemmel

270 Hajji Christiane J. De Ridderlaan 86 1780 Wemmel

271 Hakala Pertti Sint-Pancratiuslaan 37 1950 Kraainem

272 Hallouz Halima Rode Beukenlaan 8 1780 Wemmel

273 Hanssens André Dries 94 1780 Wemmel

274 Harcantuoni Patrizia de Limburg Stirumlaan 239 1780 Wemmel

275 Harcq Laurence J. Bogemansstraat 166 1780 Wemmel

276 Hars Olivier Vijverslaan 39 1780 Wemmel

277 Hassouni Abdellatif Winkel 12 1780 Wemmel

278 Hatert Vanessa Bergenblokstaat 26 1970 Wezembeek-Oppem

279 Havaux Olivia J. Bruyndonckxstraat 175 1780 Wemmel

280 Haxhija Bekim F. Robbrechtsstraat 197 1780 Wemmel

281 Haxhija Arieta Lt. J. Graffplein 9 1780 Wemmel

282 Hayek Amal Rassel 20 1780 Wemmel

283 Hellin Emmanuel Lange Delle 45 1970 Wezembeek-Oppem

284 Hellinckx Jean-Philippe B. De Craenelaan 6 1780 Wemmel

285 Hellinckx Christian Steenweg naar Merchtem 251 1780 Wemmel

286 Hennico Sophie Dijck 28 1780 Wemmel

287 Henroye Vincent Obberg 90 1780 Wemmel

288 Hensmans Michel Lindestraat 76 1640 Sint-Genesius-Rode

289 Henzen Marc Edmond Coppensoord 15 1950 Kraainem

290 Heraly Christine Koning Leopold III-laan 62 1780 Wemmel

291 Herbillon Pascale Is. Meyskensstraat 89 1780 Wemmel

292 Herculina de Avila Remels Similiana Kerkstraat 50 1620 Drogenbos

293 Herfs Nancy de Limburg Stirumlaan 246 1780 Wemmel

294 Hesham Faiek Steenweg naar Merchtem 95 1780 Wemmel

295 Hilberg Ilona Diepestraat 45 1780 Wemmel

296 Hollay Michel Guido Gezellestraat 25 1780 Wemmel

297 Hopman Béatrice Neerhoflaan 9 1780 Wemmel

298 Hopman-Arloing Béatrice Neerhoflaan 9 1780 Wemmel

299 Horvath-Bailleul Catherine Boomgaardstraat 27 1950 Kraainem

300 Hottois Stéphanie J. De Ridderlaan 81 1780 Wemmel

301 Houmid Bennans Maurad E. Van Elewijckstraat 74 1780 Wemmel

302 Houot Benoît Warandeberg 54 A 1970 Wezembeek-Oppem

303 Hubert Francis Berkenhof 11 1970 Wezembeek-Oppem

304 Hubin Dominique Van Eycklaan 6 1780 Wemmel

305 Huez Patrick Jules Adantstraat 146 1950 Kraainem

306 Hulsman Marika Bosstraat 35 1950 Kraainem

307 Husi Aurela Kam 51 1780 Wemmel

308 Huvelle Aline Koningin Astridlaan 16 1950 Kraainem

309 Hynde Erkadi Dijck 32 1780 Wemmel

310 Ibeski Emine Kpt. R. Wouterslaan 2 1780 Wemmel

311 Ibrir Faiza Kaasmarkt 15 1780 Wemmel

312 Isomongoli Baloma Kam 77 1780 Wemmel

313 Isomongoli Balona Kam 72 1780 Wemmel

314 Jeanjean François Kaasmarkt 18 1780 Wemmel

315 Jebari Lottra L. Vanderzijpenstraat 1780 Wemmel

316 Jeddi Mimoun Windberg 282 1780 Wemmel

317 Jerome Jean-Michel Grasmussenlaan 6 1950 Kraainem

318 Jomah Emmanuel Koning Leopold III-laan 38 1780 Wemmel

319 Joreau Jean-Michel Stokkelstraat 17 1950 Kraainem

320 Josephy Fabienne Rassel 19 1780 Wemmel

321 Kabisha Musambi Kaasmarkt 59 1780 Wemmel

322 Kahambu Matabishi Steenweg naar Brussel 300 1780 Wemmel

323 Kapongo Kanku Steenweg naar Brussel 300 1780 Wemmel

324 Kapoor Gurminder H. De Molstraat 52 1780 Wemmel

325 Kassimi Chakib Kerkstraat 61 1620 Drogenbos

326 Kayembe Emmanuel Is. Meyskensstraat 170 1780 Wemmel

327 Keller Bernard H. De Keersmaekerlaan 37 1780 Wemmel

328 Keusters Damien Zwanenlaan 39 1640 Sint-Genesius-Rode

329 Khanlou Karim E. Van Elewijckstraat 54 1780 Wemmel

330 Kiliwatch Gois Steenweg naar Merchtem 39 1780 Wemmel

331 Kimoto Kayukwa L. Vander Zijpenstraat 29 1780 Wemmel

332 Kips Béatrice Winkel 66 1780 Wemmel

333 Kohl Gérald J. Bruyndonckxstraat 137 1780 Wemmel

334 Komlear Ian de Limburg Stirumlaan 1780 Wemmel

335 Kon-A-Mawau Sylvie E. Van Elewijckstraat 36 1780 Wemmel

336 Kostanian Nonna Koningin Astridlaan 13 1780 Wemmel

337 Krouss Onnick J. Deschuyffeleerdreef 7 1780 Wemmel

338 Laaz Mostafa Dijck 32 1780 Wemmel

339 Laazizi Chakir Eburonenlaan 2 1780 Wemmel

340 Labalue Serge E. Van Elewijckstraat 19 1780 Wemmel

341 Lacroix Hugues J. Bogemansstraat 179 1780 Wemmel

342 Ladia Alexia Stijn Streuvelslaan 20 1780 Wemmel

343 Lahaye Geneviève E. Van Elewijckstraat 54 1780 Wemmel

344 Lait Naziha P. Vertongenstraat 86 1780 Wemmel

345 Lamarti Awatif Leeuwerikenlaan 61 1780 Wemmel

346 Lambotte Axelle Korenbloemenlaan 37 1640 Sint-Genesius-Rode

347 Lamrabti Smahane Ban Eiklaan 13 1970 Wezembeek-Oppem

348 Larbuisson Alexandra Priorijstraat 79 1640 Sint-Genesius-Rode

349 Lassus Laurent Boomgaardstraat 31 1780 Wemmel

350 Laurent Jean-Yves Astridlaan 51 B 1640 Sint-Genesius-Rode

351 Laveine Leslie E. Verhaerenlaan 7 1780 Wemmel

352 Leal de Carvalho Esmeralda Is. Meyskensstraat 70 1780 Wemmel

353 Leamont Michel H. Verrieststraat 19 1780 Wemmel

354 Lefort Joelle B. De Craenelaan 6 1780 Wemmel

355 Lefort Luc Vijverslaan 159 1780 Wemmel

356 Legros Isabelle de Limburg Stirumlaan 151 1780 Wemmel

357 Lejeune Florence Parklaan 30 1780 Wemmel

358 Lekine Benoît Stijn Streuvelslaan 20 1780 Wemmel

359 Lelij Gregory Steenweg naar Merchtem 197 1780 Wemmel

360 Leloux Jean-Marc J. De Ridderlaan 97 1780 Wemmel

361 Lemaire Anne Kerkstraat 23 1780 Wemmel

362 Leveque Daphné Kuikenstraat 25 1620 Drogenbos

363 Leyman Virginie de Limburg Stirumlaan 221 1780 Wemmel

364 Liégeois Laurence F. Robbrechtsstraat 37 1780 Wemmel

365 Lobos Edouard Is. Meyskensstraat 70 1780 Wemmel

366 Lody Bingone Basele St. Rochusplein 313 1780 Wemmel

367 Lonia Bosembe E. Van Elewijckstraat 36 1780 Wemmel

368 Lopez Hesas Steenweg naar Merchtem 270 1780 Wemmel

369 Machado Filipe Wauterbos 71 1640 Sint-Genesius-Rode

370 Mancin Liliana Steenweg naar Grote Hut 39 1640 Sint-Genesius-Rode

371 Mansvelt John-Gerald Sint-Jorisoord 5 1970 Wezembeek-Oppem

372 Markesis Benoît Annecylaan 9 1950 Kraainem

373 Martens Noelle Grote Baan 225 1620 Drogenbos

374 Martin Karine Steenweg naar Brussel 272 1780 Wemmel

375 Martinez Vergara Marianella Karel Verhaegenlaan 44 1950 Kraainem

376 Martino Humberto Steenweg naar Merchtem 315 1780 Wemmel

377 Marut Jean-Michael Kouter 3 1780 Wemmel

378 Marwan Nasser Steenweg naar Brussel 272 1780 Wemmel

379 Mayuma Kola Nerviërslaan 50 1780 Wemmel

380 Mckean Alisa Koningin Astridlaan 429 1950 Kraainem

381 Meersman Dominique Rassel 99 1780 Wemmel

382 Meersseman Catherine Capucienenlaan 49 1950 Kraainem

383 Mehessen Janila Koning Leopold III-laan 13 1780 Wemmel

384 Mekkaoui Souad J. Bogemansstraat 149 1780 Wemmel

385 Mellouk El Houssine Is. Meyskensstraat 153 1780 Wemmel

386 Melloul Agnes Armand Fortonlaan 34 1950 Kraainem

387 Mentor Askaj E. Van Elewijckstraat 45 1780 Wemmel

388 Mercier Dorine J. Vander Vekenstraat 191 1780 Wemmel

389 Mercier Marcel de Limburg Stirumlaan 186 1780 Wemmel

390 Merere Ingrid Markt 17 1780 Wemmel

391 Mertens Roger J. Bruyndonckxstraat 6 1780 Wemmel

392 Merzouri Rastan L. Guyotstraat 47 1780 Wemmel

393 Mesas Fernandez Jessika Steenweg naar Brussel 84 1780 Wemmel

394 Messaouidi Fatima H. De Molstraat 18 1780 Wemmel

395 Metais Vanessa Vijverslaan 81 1780 Wemmel

396 Meuwissen Sylvie Krekelendries 1 B 1620 Drogenbos

397 Miekiszewska Katarzyna J. Bruyndonckxstraat 82 1780 Wemmel

398 Mier Perez Ramon F. Robbrechtsstraat 181 1780 Wemmel

399 Mihoub Chettouane J. De Ridderlaan 52 1780 Wemmel

400 Milazim Fida Maalbeeklaan 10 1780 Wemmel

401 Minguet Sophie Vijverslaan 142 1780 Wemmel

402 Mjeku Clara Alboom 17 1780 Wemmel

403 Mochkov Alexei P. Vertongenstraat 83 1780 Wemmel

404 Moheri Matraji Steenweg naar Merchtem 142 1780 Wemmel

405 Monseux Pierre F. Robbrechtsstraat 37 1780 Wemmel

406 Mooney Glen E. Verhaerenlaan 4 1780 Wemmel

407 Moreau Philippe Markt 52 1780 Wemmel

408 Morel Bénédicte St. Rochusplein 10 1780 Wemmel

409 Moriau Muriel J. Bogemansstraat 160 1780 Wemmel

410 Morlot Sandrine P. Remekerstraat 25 1780 Wemmel

411 Motricz Nathalie Speltveld 16 1970 Wezembeek-Oppem

412 Mouche Marie-Thérèse Is. Meyskensstraat 153 1780 Wemmel

413 Moyen Didier Obberg 168 1780 Wemmel

414 Mrad Hanan Koning Leopold III-laan 38 1780 Wemmel

415 Mroue Monked de Limburg Stirumlaan 200 1780 Wemmel

416 Msimba Mgoma Steenweg naar Brussel 259 1780 Wemmel

417 Muller Regula Koningin Astridlaan 164 1950 Kraainem

418 Munyampara Jérome Nerviërslaan 31 1780 Wemmel

419 Munyampara Mureiia Nerviërslaan 31 1780 Wemmel

420 Musnaoui Nizare Windberg 299 1780 Wemmel

421 Musto Ruiterweg 24 1780 Wemmel

422 Nadi Mohammed Yassine Sterstraat 55 1620 Drogenbos

423 Nalayeumseire Constance Boomgaardstraat 27 1780 Wemmel

424 Nameche Jean-Francois Reigerslaan 5 1780 Wemmel

425 Nanson Sandy Windberg 300 1780 Wemmel

426 Narrenberg Laurence Boomkwekerijstraat 8 1640 Sint-Genesius-Rode

427 Nassima Ahmed Fleurbeekstraat 24 1620 Drogenbos

428 Nassrallah Hoda Romeinse Steenweg 748 1780 Wemmel

429 Nejjari Hanan J. Bruyndonckxstraat 10 1780 Wemmel

430 Nestman Pawee Steenweg naar Merchtem 140 1780 Wemmel

431 Nestman Eva Steenweg naar Merchtem 140 1780 Wemmel

432 Nguyen Phnoc-Dien Kaasmarkt 151 1780 Wemmel

433 Niewinska Ewa Lt. J. Graffplein 10 1780 Wemmel

434 Nile Eric Begoniaslaan 2 1950 Kraainem

435 Nocera Rita Vijverslaan 148 1780 Wemmel

436 Noltincx Didier Obberg 154 1780 Wemmel

437 Nyabokongo Jeannine Romeinse Steenweg 748 1780 Wemmel

438 Nyssen Alex Sijsjeslaan 20 1950 Kraainem

439 Nzabiya Bewadis J. De Ridderlaan 52 1780 Wemmel

440 Oponska Renata Steenweg naar Brussel 47 1780 Wemmel

441 Oponski Mariusz Steenweg naar Brussel 47 1780 Wemmel

442 Ory Catherine Marie Collartstraat 126 1620 Drogenbos

443 Ouali-Dada Reda Zonneboslaan 14 1950 Kraainem

444 Ouhida Bennacer Diepestraat 104 1780 Wemmel

445 Paillion Claire Zalighedenlaan 13 1780 Wemmel

446 Palombo Nora Sneeuwklokjeslaan 4 1640 Sint-Genesius-Rode

447 Paluk Mélanie Is. Meyskensstraat 198 1780 Wemmel

448 Panadero Alcaraz Jose Vijverslaan 81 1780 Wemmel

449 Paquet Laurence Anemonenlaan 12 1640 Sint-Genesius-Rode

450 Parent Francois Josef Van Elewijckstraat 44 1853 Grimbergen

451 Parent Isabelle de Limburg Stirumlaan 186 1780 Wemmel

452 Peeters Eric de Grunnelaan 146 1970 Wezembeek-Oppem

453 Perdaens Frédéric Marie Collartstraat 126 1620 Drogenbos

454 Pereira Sandra H. De Molstraat 52 1780 Wemmel

455 Perez Noricya Maria P. De Waetstraat 37 1780 Wemmel

456 Perreault Roy E. Verhaerenlaan 4 1780 Wemmel

457 Petre Bruno Koningin Astridlaan 170 A 1950 Kraainem

458 Philippe Isabelle Steenweg naar Brussel 114 1780 Wemmel

459 Pigeon Stéphanie Beekstraat 129 A 1970 Wezembeek-Oppem

460 Pillaert Laurent Is. Meyskensstraat 89 1780 Wemmel

461 Piotrowski Robert Winkel 93 1780 Wemmel

462 Piret Grégoire Edmond Coppensoord 17 1950 Kraainem

463 Piron Séverine Steenweg naar Merchtem 197 1780 Wemmel

464 Polanco Jardel Matias Hertogenlaan 118 1970 Wezembeek-Oppem

465 Poortman Yvan Steenweg naar Brussel 131 1780 Wemmel

466 Poortman Tihange Steenweg naar Brussel 131 1780 Wemmel

467 Popas Eftimia A. De Boecklaan 24 1780 Wemmel

468 Prunier Emmanuelle J. Bogemansstraat 179 B 1780 Wemmel

469 Puletto Giuseppe Panoramastraat 36 1780 Wemmel

470 Putz Emmanuel de Limburg Stirumlaan 79 1780 Wemmel

471 Putz Emmanuel de Limburg Stirumlaan 79 1780 Wemmel

472 Pyck Rudy P. De Waetstraat 37 1780 Wemmel

473 Quinaux Vinciane Guido Gezellestraat 25 1780 Wemmel

474 Quintana Francisco J. Vander Vekenstraat 191 1780 Wemmel

475 Rachedi-Schaeff Nadia Sint-Rochusoord 7 1970 Wezembeek-Oppem

476 Raffoul Ralph Haagdoornlaan 21 1780 Wemmel

477 Rahmouni Adil Steenweg naar Brussel 264 1780 Wemmel

478 Ralet Caroline Amédé Brackestraat 51 1950 Kraainem

479 Ramazami Mateleka Nyota-Veronique J. De Ridderlaan 43 1780 Wemmel

480 Ramirez Flores Frédéric Steenweg naar Brussel 150 1780 Wemmel

481 Ranson Anne de Limburg Stirumlaan 190 1780 Wemmel

482 Rasoanasolo Landinirina de Grunnelaan 146 1970 Wezembeek-Oppem

483 Ravez Christel Brabants Dal 49 1780 Wemmel

484 Regragui Naima J. De Ridderlaan 65 1780 Wemmel

485 Remels Yves Kerkstraat 50 1780 Wemmel

486 Renders Yves Brouwerijstraat 154 1620 Drogenbos

487 Rochette Catherine Nerviërslaan 14 1780 Wemmel

488 Roger Amélie Viooltjeslaan 15 1970 Wezembeek-Oppem

489 Rolland Nancy Vanderzijpenstraat 16 1780 Wemmel

490 Roobaert Thierry Wauterbos 25 1640 Sint-Genesius-Rode

491 Roosemont Caroline J. De Ridderlaan 86 1780 Wemmel

492 Roumou Mazen Koningin Astridlaan 168 1780 Wemmel

493 Ruelle Valery Parklaan 30 1780 Wemmel

494 Sadiki Nadra J. Vander Vekenstraat 14 1780 Wemmel

495 Sambyn Valérie Beukenstraat 7 1630 Linkebeek

496 Samsatli Tsampila P. Remekerstraat 18 1780 Wemmel

497 Samsatli Fabian P. Remekerstraat 18 1780 Wemmel

498 Samyn Laurent de Limburg Stirumlaan 145 1780 Wemmel

499 Sapart Bruno Speltveld 16 1970 Wezembeek-Oppem

500 Sarzedas Hannah Jozef Van Hovestraat 9 1950 Kraainem

501 Sassi Lahnef Is. Meyskensstraat 50 1780 Wemmel

502 Saunders Fabienne P. Lauwersstraat 31 1780 Wemmel

503 Scaillet Sonia Zijp 35 1780 Wemmel

504 Schweicher Corinne Korenbloemenlaan 11 1640 Sint-Genesius-Rode

505 Schyns Hervé Steenweg naar Brussel 95 1780 Wemmel

506 Scuvee Michael Koningin Astridlaan 178 1780 Wemmel

507 Sedrini Slim Kaasmarkt 10 1780 Wemmel

508 Sekhara Taujeb Rode Beukenlaan 8 1780 Wemmel

509 Semeraro Angela Hubert Verbomenstraat 9 1970 Wezembeek-Oppem

510 Sempo Sylvie S. Morselaan 37 1780 Wemmel

511 Senn Stéphanie P. De Waetstraat 13 1780 Wemmel

512 Servranckx Alain Steenweg naar Grote Hut 39 1640 Sint-Genesius-Rode

513 Siham Amellal Koningin Astridlaan 172 1780 Wemmel

514 Singer Stéphanie Langestraat 11 1620 Drogenbos

515 Singy Stéphanie Langestraat 11 1620 Drogenbos

516 Smaelen Emmanuel Jozef Van Hovestraat 94 B 1950 Kraainem

517 Snoers Valérie F. Robbrechtsstraat 47 1780 Wemmel

518 Sonnet Daniela Romeinse Steenweg 840 1780 Wemmel

519 Sonnet Arnaud Romeinse Steenweg 840 1780 Wemmel

520 Souidi Brahuin Steenweg naar Merchtem 247 1780 Wemmel

521 Souri Nora Marie Collartstraat 52 1620 Drogenbos

522 Sparynska Tetyana Wilgengaarde 9 1950 Kraainem

523 Spelmans Isabelle Steenweg naar Merchtem 251 1780 Wemmel

524 Spiridon Cristina Langestraat 342 1620 Drogenbos

525 Sposato Roberto A. De Boecklaan 35 1780 Wemmel

526 Stainier Caroline Van Eycklaan 6 1780 Wemmel

527 Stasse Emilie Obberg 168 1780 Wemmel

528 Stepanouska Anita Langestraat 70 1620 Drogenbos

529 Steve Rosa Brueghellaan 5 1970 Wezembeek-Oppem

530 Stevens Kathleen Rode Beukenlaan 2 1780 Wemmel

531 Suykerbuyck Sandrine L. Guyotstraat 44 1780 Wemmel

532 Surocaj Arben P. Vertongenstraat 105 1780 Wemmel

533 Szeles Pascal J. Bogemansstraat 166 1780 Wemmel

534 Talay Sükrü Winkel 71 A 1780 Wemmel

535 Talay Hazme Nerviërslaan 50 1780 Wemmel

536 Tamditi Wadine E. Van Elewijckstraat 55 1780 Wemmel

537 Tegazzini Antonio Steenweg naar Merchtem 270 1780 Wemmel

538 Thgocharidis Eva A. De Boecklaan 35 1780 Wemmel

539 Thomas Christine Willem Bernardstraat 7 1780 Wemmel

540 Thomas Benoît J. Bogemansstraat 7 1780 Wemmel

541 Thyssens Arlette Lindestraat 76 1640 Sint-Genesius-Rode

542 Tihange Fabienne Steenweg naar Brussel 131 1780 Wemmel

543 Tohcha Rachida Steenweg naar Merchtem 95 1780 Wemmel

544 Tomson Philippe Vredeplaats 6 1950 Kraainem

545 Traore Fatoumata Nathalie A. Verhasseltstraat 34 1780 Wemmel

546 Troch Olivier Guido Gezellestraat 36 1780 Wemmel

547 Trullemans Dominique Steenweg naar Brussel 264 1780 Wemmel

548 Ulrichs Muriel Nerviërslaan 16 1780 Wemmel

549 Unal Ali-Osman Zijp 90 1780 Wemmel

550 Unal Zehra Zijp 86 1780 Wemmel

551 Unal Arife Zijp 88 1780 Wemmel

552 Unal Mustafa Zijp 88 1780 Wemmel

553 Uytters Véronique Lange Delle 45 1970 Wezembeek-Oppem

554 Vacca Philippe S. Morselaan 37 1780 Wemmel

555 Valazero Cristobal Sterstraat 63 1620 Drogenbos

556 Van Achter Michel Lindendreef 32 1780 Wemmel

557 Van Aelst Nancy Hertogenlaan 118 1780 Wemmel

558 Van Aubel Anne Annecylaan 9 1950 Kraainem

559 Van Bastelaere Laetitia Diepestraat 22 1780 Wemmel

560 Van Bellingen Laurence Dries 22 1780 Wemmel

561 Van Bellingen Isabelle Dr. H. Folletlaan 208 1780 Wemmel

562 Van Bever Valérie Winkel 18 1780 Wemmel

563 Van Campenhout Patrick Steenweg naar Merchtem 323 1780 Wemmel

564 Van Cutsem Patricia P. Vertongenstraat 60 1780 Wemmel

565 Van Daele Josiane Koning Albert I-laan 69 1780 Wemmel

566 Van De Maele Carol Steenweg naar Brussel 312 1780 Wemmel

567 Van De Perre Vincent J. De Ridderlaan 24 1780 Wemmel

568 Van Doorsselaer Corinne P. De Waetstraat 6 1780 Wemmel

569 Van Eeckhout Gaelle Eburonenlaan 11 1780 Wemmel

570 Van Frachen Béatrice Bosch 150 1780 Wemmel

571 Van Glabeke Rose Bellemansheide 100 1640 Sint-Genesius-Rode

572 Van Hemelryck Francoise Glycienenlaan 35 1950 Kraainem

573 Van Male Baudouin Koningin Astridlaan 35 1950 Kraainem

574 Van Muysen Myriam Lt. J. Graffplein 3 1780 Wemmel

575 Van Wassenhove Nicole L. Braillelaan 2 1780 Wemmel

576 Vanden Broeck Nathalie Steenweg naar Brussel 70 1780 Wemmel

577 Vandenhaute Didier Maalbeeklaan 36 1780 Wemmel

578 Vandevoorde Valérie Sint-Pancratiuslaan 21 1950 Kraainem

579 Vandewalle Francis J. De Ridderlaan 106 1780 Wemmel

580 Vandeweyer Delphine Bellemansheide 100 1640 Sint-Genesius-Rode

581 Vanhaelen Stéphanie Diepestraat 22 1780 Wemmel

582 Vanhimbeeck Nathalie Steenweg naar Merchtem 127 1780 Wemmel

583 Vanhove Bernard Dr. H. Folletlaan 171 1780 Wemmel

584 Vankiel Véronique Jozef Van Hovestraat 19 1950 Kraainem

585 Vansnick Nathalie Steenweg naar Merchtem 185 1780 Wemmel

586 Vantorre Lucas Korenbloemenlaan 37 1640 Sint-Genesius-Rode

587 Veiland Stephan de Limburg Stirumlaan 170 1780 Wemmel

588 Veloso Duarte Maria Nerviërslaan 13 1780 Wemmel

589 Verbert Michel J. De Ridderlaan 65 1780 Wemmel

590 Verlinden Michel Steenweg naar Merchtem 127 1780 Wemmel

591 Vernier Franck Nieuwstraat 64 1620 Drogenbos

592 Vervloet Christian Schoolstraat 7 1780 Wemmel

593 Viellevoye Christine Nerviërslaan 10 1780 Wemmel

594 Vierenddeels Aurore Koning Albert I-laan 33 1780 Wemmel

595 Vincent Paul Vijverslaan 182 1780 Wemmel

596 Visart de Bocarmé Joelle J. Bogemansstraat 90 1780 Wemmel

597 Visoqi Esad Nerviërslaan 111 1780 Wemmel

598 Volpe Grazia Grote Baan 156 1620 Drogenbos

599 Voordecker Daniel Lt. J. Graffplein 3 1780 Wemmel

600 Vrebosch Freddy Diepestraat 22 1780 Wemmel

601 Vu Thi Quyen Schoolstraat 7 1780 Wemmel

602 Vydt Valerie P. De Waetstraat 36 1780 Wemmel

603 Walter Christian Charles De Costerlaan 8 1780 Wemmel

604 Wampach Veronique J. Deschuyffeleerdreef 61 1780 Wemmel

605 Wanlin Audrey Vosberg 66 1970 Wezembeek-Oppem

606 Wasmes Carine Steenweg naar Merchtem 323 1780 Wemmel

607 Waterplas Stephane Kasteelstraat 52 1620 Drogenbos

608 Watticant Marianne J. De Ridderlaan 97 1780 Wemmel

609 Wauters Vanessa de Limburg Stirumlaan 205 1780 Wemmel

610 Wautot Francis Steenweg naar Brussel 150 1780 Wemmel

611 Wilkin Mathieu H. De Molstraat 44 1780 Wemmel

612 Willam Jacqueline Diepestraat 22 1780 Wemmel

613 Willame Olivier de Limburg Stirumlaan 246 1780 Wemmel

614 Willems Philippe A. Burvenichlaan 5 1780 Wemmel

615 Willocx Paul Louis Marcelisstraat 60 1970 Wezembeek-Oppem

616 Wilson Sandrine Honnekinberg 14 1950 Kraainem

617 Wince Isabelle G. Van Campenhoutstraat 45 1780 Wemmel

618 Wolter Fabien Neerhoflaan 21 1780 Wemmel

619 Wolter Mouche Neerhoflaan 21 1780 Wemmel

620 Wuyts Joelle J. De Ridderlaan 106 1780 Wemmel

621 Xiuyue Chen de Limburg Stirumlaan 161 1780 Wemmel

622 Yarroum Rachida Amédé Brackestraat 71 1950 Kraainem

623 Yayouss Samira L. Guyotstraat 21 1780 Wemmel

624 Zaccaria Calogero Grote Baan 168 1620 Drogenbos

625 Zejnelovska Kujtime Steenweg naar Merchtem 162 1780 Wemmel

626 Zejnelovski Bedzet Kam 51 1780 Wemmel

627 Zenein Isabel Wauterbos 71 1640 Sint-Genesius-Rode

628 Zerhouni Naima P. Lauwersstraat 38 1780 Wemmel

629 Zicot Jean-Paul Dr. H. Folletlaan 5 1780 Wemmel

630 Zingir Zeliha Zwaluwenlaan 10 1780 Wemmel

631 Zoda Valérie H. Verrieststraat 4 1780 Wemmel

632 Zrihen Mardochee Korenbloemenlaan 11 1640 Sint-Genesius-Rode

633 Zucchi Lucia Pr. J. Charlottelaan 4 1780 Wemmel

b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 februari 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 februari 2010, is een beroep tot vernietiging ingesteld van hetzelfde decreet door :

1 Asselman Christiane rue Saint Germain 12 1410 Waterloo

2 Bernard Corinne Bosstraat 109 1702 Dilbeek

3 Boogaerts Geneviève Edouard Speeckaertlaan 47 1200 Brussel

4 Brochier Jean Kapellelaan 22 1950 Kraainem

5 Bruynseels Chris Diongrestraat 1 1080 Brussel

6 Cabaux Annie rue de la Maillebotte 63 A 1400 Nijvel

7 Calmey Arianne Edouard Speeckaertlaan 116 1200 Brussel

8 Cloetens Marianne Keistraat 2 3078 Meerbeek

9 Coeckelberghs Valérie P. Vertongenstraat 87 1780 Wemmel

10 David Mélanie Lange Eikstraat 5 1970 Wezembeek-Oppem

11 De Fru Delphine rue Saint Saens 18 1420 Eigenbrakel

12 De Ridder Orlette Nerviërslaan 36 1780 Wemmel

13 De Wagheneire Corinne Boomgaardstraat 31 1780 Wemmel

14 De Wine Valery L. Vander Zijpenstraat 48 A 1780 Wemmel

15 Decorte Jacqueline Doornlarenhoofdstraat 8 1640 Sint-Genesius-Rode

16 Delferriere Joelle de Limburg Stirumlaan 41 1780 Wemmel

17 Delmoitie Sophie Lavendelerf 1 1640 Sint-Genesius-Rode

18 Deroover Josiane rue Seutin 17 1440 Woutersbrakel

19 Dupont Dominique Heilig Hartlaan 67 1090 Brussel

20 Dupont Marielle Zikkelstraat 4 1970 Wezembeek-Oppem

21 Fabri d'Enneilles Cécile Lindenlaan 50 1640 Sint-Genesius-Rode

22 Farcy Isabelle François Gaystraat 91 1150 Brussel

23 Goffinet Béatrice rue Croisissart 21 7911 Frasnes-lez-Anvaing

24 Goossens Ingrid Gergelstraat 72 1970 Wezembeek-Oppem

25 Guillet Anne Pastoor Bolsstraat 138 1652 Alsemberg

26 Gysemans Liliane Winkelveldstraat 31 1800 Vilvoorde

27 Henderickx Fabienne rue Banterlez 19 1470 Baisy-Thy

28 Herman Myriam Sterstraat 70 1620 Drogenbos

29 Hoessels Véronique Hertogendreef 72 1170 Brussel

30 Holemans Yasmina Lombardsijdestraat 162 1120 Brussel

31 Hoste Cécile Damstraat 33 8630 Houtem

32 Hurreau Jocelyne Leuvensesteenweg 2 3080 Tervuren

33 Jacqmain Magali Is. Meyskensstraat 18 1780 Wemmel

34 Jacquet Martine G. Gezellestraat 34 1780 Wemmel

35 Lemaire Christine Chemin des Postes 146 1410 Waterloo

36 Moulaert Micheline Steenweg naar Halle 269 1652 Alsemberg

37 Orbaen Ingrid Elisabethlaan 58 1970 Wezembeek-Oppem

38 Piret Sylvie Ronkel 98 1780 Wemmel

39 Poisson Muriel Grimbergsesteenweg 144 A 1800 Vilvoorde

40 Rijmenams Stephan Azaleastraat 9 1800 Vilvoorde

41 Rys Noel Zijp 101 1780 Wemmel

42 Sadin Robert Zoniënwoudlaan 42 1640 Sint-Genesius-Rode

43 Schools Corinne rue des Fonds Pécriaux 24 7170 La Hestre

44 Souday Francoise rue de Samme 160 1460 Itter

45 Thielemans Brigitte Middelgracht 3 1785 Merchtem

46 Timmermans Laetitia Schoolstraat 26 1780 Wemmel

47 Vancompernolle Jean Kam 71 1780 Wemmel

48 Vanhaute Cécile L. Vander Zijpenstraat 48 1780 Wemmel

49 Vanwichelen Bernadette Langestraat 156 9473 Welle

50 Vercheval Véronique avenue des Jonquilles 22 1300 Limal

51 Vinette Marc Keistraat 8 3078 Meerbeek

52 Waefelaer Martine Parklaan 28 1780 Wemmel

53 Wyeme Nadine Krechtenbroeklaan 23 A 1640 Sint-Genesius-Rode

c. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 februari 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 februari 2010, is een beroep tot vernietiging ingesteld van hetzelfde decreet door de gemeenten Linkebeek, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Wemmel en Sint-Genesius-Rode.

De vorderingen tot schorsing van hetzelfde decreet, ingediend door dezelfde verzoekende partijen, zijn ingewilligd bij het arrest nr. 95/2010 van 29 juli 2010, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2010.

Die zaken, ingeschreven onder de nummers 4877, 4879 en 4882 van de rol van het Hof, werden samengevoegd.

(...)

II. In rechte

(...)

Ten aanzien van het bestreden decreet

B.1. De beroepen tot vernietiging zijn gericht tegen het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 23 oktober 2009 « houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 » (hierna : het bestreden decreet), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 november 2009, dat bepaalt :

« Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. De artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 worden in deze zin uitgelegd dat ze gelden voor alle erkende, gefinancierde en gesubsidieerde scholen voor kleuteronderwijs, lager onderwijs en basisonderwijs of afdelingen ervan gevestigd in het Nederlandse taalgebied, met inbegrip van de Franstalige scholen en afdelingen, en voor de erkende, gefinancierde en gesubsidieerde scholen voor kleuteronderwijs, lager onderwijs en basisonderwijs of afdelingen ervan gevestigd in het tweetalige, gebied Brussel-Hoofdstad die, wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.

De bepaling van het eerste lid impliceert dat deze scholen of afdelingen ervan :

1° de door het Vlaams Parlement vastgelegde ontwikkelingsdoelen en eindtermen implementeren, tenzij het Vlaams Parlement een gevraagde afwijking heeft bekrachtigd;

2° de controle aanvaarden en mogelijk maken door de onderwijsinspectie georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap krachtens het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, dienst voor onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten of door de inspectie, zoals bedoeld in het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken, voor zover belast met taken op het gebied van het kleuteronderwijs, lager onderwijs en basisonderwijs;

3° een leerplan toepassen dat door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd;

4° een beleidscontract of beleidsplan hebben met een Vlaams centrum voor leerlingenbegeleiding, gefinancierd of gesubsidieerd krachtens het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding.

Art. 3. Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en uiterlijk op 1 september 2009 ».

B.2.1. De artikelen 44 en 44bis van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (hierna : het decreet van 25 februari 1997) zijn de twee bepalingen onder afdeling 2, getiteld « Eindtermen en ontwikkelingsdoelen », van hoofdstuk V « Opdracht van het basisonderwijs ».

Artikel 44 van het decreet van 25 februari 1997 bepaalt :

« § 1. De ontwikkelingsdoelen voor het gewoon kleuteronderwijs, eindtermen voor het gewoon lager onderwijs en ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs worden vastgelegd door het Vlaams Parlement bij wijze van bekrachtiging van een besluit van de Vlaamse regering, genomen op advies van de Vlaamse Onderwijsraad.

De Vlaamse regering legt het besluit ten laatste één maand na de goedkeuring ter bekrachtiging voor aan het Vlaams Parlement.

De eindtermen en ontwikkelingsdoelen hebben uitwerking vanaf de datum die het decreet aangeeft.

§ 2. De regering houdt hierbij rekening met wat volgt :

1° Ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs zijn minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de overheid wenselijk acht voor die leerlingenpopulatie en die de school bij haar leerlingen moet nastreven.

2° Eindtermen voor het lager onderwijs zijn minimumdoelen die de overheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie. Met minimumdoelen wordt bedoeld : een minimum aan kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes bestemd voor die leerlingenpopulatie.

Eindtermen kunnen leergebiedgebonden of leergebiedoverschrijdend zijn.

Elke school heeft de maatschappelijke opdracht de leergebiedgebonden eindtermen met betrekking tot kennis, inzicht en vaardigheden bij de leerlingen te bereiken. Het bereiken van de eindtermen zal worden afgewogen tegenover de schoolcontext en de kenmerken van de schoolpopulatie. De leergebiedgebonden eindtermen met betrekking tot attitudes dienen door elke school bij de leerlingen te worden nagestreefd.

Leergebiedoverschrijdende eindtermen zijn minimumdoelen die niet specifiek behoren tot één leergebied, maar onder meer door middel van meer leergebieden of onderwijsprojecten worden nagestreefd. Elke school heeft de maatschappelijke opdracht de leergebiedoverschrijdende eindtermen bij de leerlingen na te streven. De school toont aan dat ze met een eigen planning aan de leergebiedoverschrijdende eindtermen werkt.

3° Ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs zijn doelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de overheid wenselijk acht voor zoveel mogelijk leerlingen van de leerlingenpopulatie. In samenspraak met het centrum voor leerlingenbegeleiding en zo mogelijk in overleg met de ouders en eventueel andere betrokkenen, kiest de klassenraad de ontwikkelingsdoelen die aan individuele leerlingen of groepen worden aangeboden en uitdrukkelijk nagestreefd.

De ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs kunnen worden vastgelegd per type.

4° Voor het onderwijs in een erkende godsdienst, een op die godsdienst berustende zedenleer, in de niet-confessionele zedenleer, de eigen cultuur en religie en de cultuurbeschouwing worden geen eindtermen of ontwikkelingsdoelen bepaald ».

Artikel 44bis van het decreet van 25 februari 1997, ingevoerd bij artikel II.6 van het decreet van 22 juni 2007 « betreffende het onderwijs XVII », bepaalt :

« § 1. Een schoolbestuur kan oordelen dat de conform artikel 44 vastgelegde ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen onvoldoende ruimte laten voor zijn eigen pedagogische en onderwijskundige opvattingen en/of ermee onverzoenbaar zijn. In dat geval dient het schoolbestuur bij de regering een afwijkingsaanvraag in. Deze aanvraag is slechts ontvankelijk indien precies wordt aangegeven waarom de ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen voor zijn eigen pedagogische en onderwijskundige opvattingen onvoldoende ruimte laten en/of waarom ze ermee onverzoenbaar zijn. Het schoolbestuur stelt in dezelfde aanvraag vervangende ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen voor.

§ 2. De regering beoordeelt of de aanvraag ontvankelijk is en beslist in voorkomend geval of de vervangende ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen in hun geheel gelijkwaardig zijn met die welke conform artikel 44 werden vastgelegd en toelaten gelijkwaardige studiebewijzen en diploma's af te leveren.

De gelijkwaardigheid wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria :

1° het respect voor de fundamentele rechten en vrijheden;

2° de vereiste inhoud :

a) het onderwijsaanbod in de ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs omvat minstens inhouden voor lichamelijke opvoeding, muzische vorming, Nederlands, wereldoriëntatie, wiskundige initiatie;

b) het onderwijsaanbod in de eindtermen voor het lager onderwijs omvat minstens inhouden voor lichamelijke opvoeding, muzische vorming, Nederlands, wereldoriëntatie, wiskunde, leren leren, informatie en communicatietechnologie en sociale ontwikkeling of sociale vaardigheden, het onderwijsaanbod omvat ook inhouden voor het leergebied Frans indien dit in toepassing van artikel 10 van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs en artikel 7 van de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken verplicht is gesteld;

c) het onderwijsaanbod in de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs, met uitzondering van het type 2 zoals bepaald in artikel 10 omvat minstens inhouden voor lichamelijke opvoeding, muzische vorming, Nederlands, wereldoriëntatie, wiskunde, leren leren, informatie en communicatietechnologie en sociale ontwikkeling of sociale vaardigheden.

Deze inhouden moeten enkel in hun geheel evenwaardig zijn met de inhouden waarvoor conform artikel 44 ontwikkelingsdoelen en eindtermen werden vastgelegd;

3° de vervangende ontwikkelingsdoelen en eindtermen slaan op kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes;

4° de vervangende ontwikkelingsdoelen en eindtermen zijn geformuleerd in termen wat van leerlingen verwacht kan worden;

5° de vervangende ontwikkelingsdoelen en eindtermen zijn zo geformuleerd dat, afhankelijk van het statuut van de eindtermen, nagegaan kan worden in welke mate de leerlingen deze verwerven of de scholen deze nastreven bij de leerlingen;

6° aangegeven wordt welke eindtermen leergebiedgebonden, leergebiedoverschrijdend of attitudinaal zijn.

Voor de beoordeling van de ontvankelijkheid en van de gelijkwaardigheid, wint de regering het gemotiveerd advies in van de onderwijsinspectie en van een commissie ad hoc.

Voor de samenstelling van deze laatste commissie stelt de regering een lijst op van onafhankelijke deskundigen, na overleg met een gemengde commissie met vertegenwoordigers van de Vlaamse Interuniversitaire Raad en de Vlaamse Hogescholenraad. Deze lijst geldt voor een periode van vier jaar.

Uit voornoemde lijst kiezen de aanvrager en de regering elk één deskundige. Beide deskundigen wijzen binnen acht dagen in gemeen overleg een derde deskundige aan, die tevens voorzitter van de commissie is. Als er geen consensus bereikt wordt, wijst de regering uit de voornoemde lijst de derde deskundige aan.

De regering bepaalt de verdere regels van deze procedure, met dien verstande dat de aanvrager gehoord wordt.

§ 3. Het schoolbestuur dient uiterlijk op 1 september van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarin de vervangende ontwikkelingsdoelen/eindtermen zullen gelden, een afwijkingsaanvraag in. De regering beslist uiterlijk op 31 december van het voorafgaande schooljaar over de aanvraag.

De regering legt dit besluit binnen de zes maand ter bekrachtiging voor aan het Vlaams Parlement. Indien het Vlaams Parlement dit besluit niet bekrachtigt, houdt het op rechtskracht te hebben.

§ 4. In afwijking van wat bepaald is in § 3, kan het schoolbestuur een afwijkingsaanvraag indienen binnen een termijn van één maand na de publicatie van een bekrachtigingsdecreet, indien deze publicatie gebeurt na 1 september van het schooljaar voorafgaand aan de inwerkingtreding.

In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, is het schoolbestuur gebonden door de eindtermen en ontwikkelingsdoelen vanaf 1 september volgend op de bekrachtiging van de goedkeuring van de afwijkingsaanvraag ».

B.2.2. Artikel 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet van 25 februari 1997, zoals gewijzigd bij de decreten van 1 december 1998, 13 juli 2001 en 14 februari 2003, bepaalt :

« § 1. Een school kan erkend worden indien zij :

[...]

7° de controle van de onderwijsinspectie mogelijk maakt;

[...]

9° in het gewoon basisonderwijs bovendien een leerplan toepast dat door de regering werd goedgekeurd en voor het buitengewoon basisonderwijs de bepalingen naleeft inzake handelingsplannen;

10° een beleidscontract of beleidsplan heeft met een centrum voor leerlingenbegeleiding; ».

B.2.3. Het bestreden decreet heeft dus tot doel de draagwijdte toe te lichten van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet van 25 februari 1997, door te preciseren dat die bepalingen van toepassing zijn op « alle erkende, gefinancierde en gesubsidieerde scholen voor kleuteronderwijs, lager onderwijs en basisonderwijs of afdelingen ervan gevestigd in het Nederlandse taalgebied, met inbegrip van de Franstalige scholen en afdelingen ».

Het doel van dat decreet bestaat erin « juridische duidelijkheid [te] creëren » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 1163/6, p. 6) over de situatie van de Franstalige scholen in de randgemeenten, gevestigd in het Nederlandse taalgebied.

Volgens de auteurs van het voorstel dat het bestreden decreet is geworden, respecteert de huidige situatie van de acht Franstalige scholen in de Vlaamse randgemeenten « het absolute territorialiteitsbeginsel inzake de onderwijsregeling vervat in artikel 127, § 2, van de Grondwet, niet volledig » (P arl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 1163/1, p. 9), ermee rekening houdend dat het, « ondanks hun taalregime, [...] Vlaamse scholen [zijn], onderworpen aan de Vlaamse onderwijsregelgeving » (ibid., p. 12).

B.3.1. Artikel 7 van de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, niet gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 18 juli 1966, bepaalt, in verband met de zes « randgemeenten » bedoeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem) :

« § 3. Inzake onderwijs in de zes gemeenten :

A. De onderwijstaal is het Nederlands.

[...]

B. Het kleuteronderwijs en het lager onderwijs mag worden verstrekt in het Frans indien deze taal de moedertaal of de gebruikelijke taal van het kind is en indien het gezinshoofd verblijf houdt in een van deze gemeenten.

Dit onderwijs mag slechts worden georganiseerd op verzoek van zestien gezinshoofden die in de gemeente verblijf houden.

De gemeente, die vorenvermeld verzoek ontvangt, is ertoe gehouden dit onderwijs te organiseren.

[...] ».

B.3.2. Op het grondgebied van de zes randgemeenten bestaan thans acht Franstalige basisscholen, waarvan zes door de gemeenten zijn ingericht met toepassing van de voormelde bepaling, en twee vallen onder het vrij gesubsidieerd onderwijs.

B.3.3. Het bestreden decreet heeft tot gevolg dat, enerzijds, de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van de Vlaamse Gemeenschap - of, bij ontstentenis daarvan, de beginselen inzake gelijkwaardigheid - (artikelen 44 en 44bis van het decreet van 25 februari 1997) en, anderzijds, drie voorwaarden om een erkenning te verkrijgen, namelijk de leerplannen van de Vlaamse Gemeenschap toepassen (artikel 62, § 1, 9°), de controle van de onderwijsinspectie mogelijk maken (artikel 62, § 1, 7°) en een beleidscontract of een beleidsplan met een centrum voor leerlingenbegeleiding sluiten (artikel 62, § 1, 10°), van toepassing zijn in de Franstalige scholen en de afdelingen ervan van de zes randgemeenten gesitueerd in het Nederlandse taalgebied die een bijzondere taalregeling genieten tot bescherming van de Franstaligen.

De decreetgever leidt uit die territoriale toepassing vier gevolgen af ten aanzien van de doelen, de leerplannen, de pedagogische inspectie en het sluiten van een beleidscontract of beleidsplan met een centrum voor leerlingenbegeleiding.

Die gevolgen van de interpretatie van het decreet van 25 februari 1997, door het bestreden decreet, zijn overigens uitdrukkelijk vermeld in artikel 2, tweede lid, 1° tot 4°, van het bestreden decreet.

B.3.4. In de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet wordt evenwel onderstreept dat het doel van het decreet in wezen betrekking heeft op de pedagogische inspectie :

« De essentie is dat de Franstalige scholen in de faciliteitengemeenten voortaan aan de Vlaamse onderwijsinspectie kunnen worden onderworpen » (Hand., Vlaams Parlement, 2009-2010, 21 oktober 2009, nr. 5, p. 10).

Ten aanzien van de tussenkomst van het Parlement van de Franse Gemeenschap

B.4.1. De Vlaamse Regering betwist de ontvankelijkheid van de tussenkomst in het kader van de onderhavige beroepen omdat de « nota met opmerkingen » die door het Parlement van de Franse Gemeenschap is ingediend, volgens haar enkel betrekking had op de vorderingen tot schorsing die in dezelfde zaken zijn ingesteld.

B.4.2. Aangezien de genoemde « nota met opmerkingen » niet alleen verzoekt om het bestreden decreet te schorsen, maar eveneens om de beroepen tot vernietiging in te willigen, moet zij worden beschouwd als een memorie in de zin van artikel 85 van de bijzondere wet van 6 januari 1989.

B.4.3. De exceptie wordt verworpen.

Ten aanzien van het belang

B.5.1. Het beroep tot vernietiging in de zaak nr. 4877 is ingesteld door 633 ouders van kinderen die onderwijs volgen in de Franstalige scholen in de randgemeenten; zij zijn allen gedomicilieerd in één van die gemeenten.

Zij verantwoorden hun belang om in rechte te treden door het feit dat het bestreden decreet gevolgen zal hebben voor de structuur van het onderwijs dat zij vrij hebben gekozen voor hun kinderen en dat is opgevat als een regeling tot bescherming van de minderheden.

B.5.2. De verzoekers in de zaak nr. 4879 zijn 53 leerkrachten die lesgeven in de Franstalige scholen in de randgemeenten; sommigen onder hen zijn eveneens gedomicilieerd in die gemeenten en hebben kinderen die onderwijs volgen in de Franstalige scholen in die gemeenten.

Zij verantwoorden hun belang door het feit dat het bestreden decreet een ingrijpende wijziging van hun werkmethode en hun pedagogie met zich zal meebrengen en tot gevolg zal hebben dat zij zullen worden gecontroleerd door Nederlandstalige inspecteurs, hetgeen indruist tegen de waarborg volgens welke een ambtenaar dient te worden beoordeeld door een ambtenaar die beschikt over een werkelijke kennis van de taal van de ambtenaar, vastgesteld door een examen ad hoc.

B.5.3. Het beroep tot vernietiging in de zaak nr. 4882 is ingesteld door de zes randgemeenten (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem).

De verzoekende partijen verantwoorden hun belang door hun hoedanigheid van inrichtende machten van de Franstalige scholen gevestigd op hun grondgebied, waarbij het bestreden decreet de regeling van het Franstalige onderwijs zoals het is ingericht, gecontroleerd en uitgevoerd in de Franstalige scholen waarvan zij de inrichtende machten zijn op grond van artikel 7, § 3, B, van de voormelde wet van 2 augustus 1963, ingrijpend zal wijzigen. In geval van niet-naleving van de gestelde vereisten zullen bovendien de Franstalige scholen in de randgemeenten, bij ontstentenis van een erkenning, niet langer worden gefinancierd of gesubsidieerd en zullen zij dus ertoe veroordeeld zijn te verdwijnen.

B.6.1. De Vlaamse Regering betwist het belang van de verzoekende partijen om in rechte te treden, daar zij niet zouden aantonen dat het bestreden decreet hen persoonlijk, rechtstreeks en ongunstig raakt. Volgens haar is het enige nadeel dat de Franstalige scholen in de randgemeenten zouden kunnen lijden, een opheffing van de erkenning van de inrichting; dat - hypothetische - nadeel zou alleen voortvloeien uit een beslissing van de Vlaamse Regering en niet uit het bestreden decreet. Overigens zijn de enige adressaten van het bestreden decreet de schooldirecties, en niet de categorieën van personen waartoe de verzoekers behoren.

B.6.2. Wat de verzoekers in de zaak nr. 4877 betreft, is de Vlaamse Regering van mening dat zij, indien zij een onderwijs wensten dat steunt op de leerplannen van de Franse Gemeenschap, hun kinderen hadden moeten inschrijven in een school gevestigd in het Franse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Ten aanzien van de verzoekers in de zaak nr. 4879 stelt de Vlaamse Regering vast dat de pedagogische inspectie zal worden uitgevoerd door inspecteurs die het Frans voldoende beheersen; die inspectie houdt geenszins een evaluatie van de leerkrachten in en zal dus geen gevolgen hebben voor hun loopbaan.

Ten slotte, wat de verzoekende partijen in de zaak nr. 4882 betreft, is de Vlaamse Regering van mening dat de randgemeenten niet rechtstreeks en ongunstig kunnen worden geraakt door het bestreden decreet, vermits dat decreet geenszins belet dat in de randgemeenten onderwijs in het Frans wordt verstrekt.

B.7.1. In tegenstelling tot hetgeen de Vlaamse Regering aanvoert, zullen de gevolgen van het bestreden decreet, ook al zijn de rechtstreekse adressaten ervan de betrokken scholen, de - persoonlijke of professionele - situatie van de verzoekers rechtstreeks raken.

De verzoekers kunnen immers, in hun hoedanigheid van ouders van kinderen die onderwijs volgen in de Franstalige scholen in de randgemeenten (zaak nr. 4877), van leerkrachten in die inrichtingen (zaak nr. 4879) of van inrichtende machten (zaak nr. 4882), rechtstreeks en ongunstig worden geraakt door het bestreden decreet, dat in werking is getreden op 1 september 2009 en aanzienlijke gevolgen heeft, niet alleen voor de regeling inzake de controle en de ondersteuning van het onderwijs dat in de Franstalige scholen in de randgemeenten wordt verstrekt, maar eveneens voor de inhoud zelf van dat onderwijs, dat zal moeten steunen op een door de Vlaamse Regering goedgekeurd leerplan (artikel 62, § 1, 9°, van het decreet van 25 februari 1997, toepasselijk verklaard bij het bestreden decreet).

B.7.2. De vraag in welke mate de inhoud van het onderwijs dat wordt verstrekt in de Franstalige scholen in de randgemeenten een « bestaande garantie » vormt waarop de verzoekers zich kunnen beroepen, behoort tot het onderzoek van de grond van de zaak.

B.8. De exceptie wordt verworpen.

Ten gronde

B.9. In hun enig middel, afgeleid uit de schending van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, zijn de verzoekende partijen van mening dat het bestreden decreet afbreuk doet aan de « bestaande garanties » die de Franstaligen genieten in de randgemeenten, te dezen aan artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 « betreffende de bevoegdheid en de werking van de Cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap » (hierna : de bijzondere wet van 21 juli 1971), dat met name zou waarborgen dat de inspectie van de Franstalige scholen in de randgemeenten gebeurt in het Frans door inspecteurs van de Franse Gemeenschap op basis van de door de Franse Gemeenschap bepaalde leerplannen en eindtermen.

Ter ondersteuning van hun middel weerleggen de verzoekende partijen de dubbele argumentatie van het Vlaams Parlement volgens welke, enerzijds, de naleving van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 alleen zou gelden voor de gewesten en niet voor de gemeenschappen die onderwijsbevoegdheden uitoefenen en, anderzijds, de bepaling van artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 geen « bestaande garantie » zou zijn in de zin van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, daar zij ongrondwettig zou zijn in zoverre zij in strijd zou zijn met de bevoegdheidsverdeling vervat in artikel 127 van de Grondwet, op zijn minst sinds de grondwetsherziening van 1988.

B.10.1. De Vlaamse Regering is van mening dat artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 te dezen niet kan worden aangevoerd omdat die bepaling geen betrekking zou hebben op de decreten die door de gemeenschapswetgever worden aangenomen inzake onderwijs.

Zij oordeelt bovendien dat het middel slechts ontvankelijk kan worden verklaard met betrekking tot de pedagogische inspectie, de enige onderwijsregeling die zou zijn beschermd door de « bestaande garanties » die de verzoekende partijen aanvoeren.

B.10.2. Het onderzoek van die excepties impliceert dat de draagwijdte wordt bepaald van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en van de door die bepaling gevrijwaarde garanties.

Wat artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 betreft

B.11.1. Artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, ingevoegd bij de bijzondere wet van 13 juli 2001, bepaalt :

« De decreten, reglementen en administratieve handelingen mogen geen afbreuk doen aan de op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze bepaling bestaande garanties die de Franstaligen genieten in de gemeenten genoemd in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en de Nederlandstaligen, respectievelijk Franstaligen en Duitstaligen genieten in de gemeenten genoemd in artikel 8 van diezelfde wetten ».

Die bepaling is in werking getreden op 1 januari 2002 (artikel 41 van de bijzondere wet van 13 juli 2001).

B.11.2. Met die bepaling « wordt beoogd aan de rand- en faciliteitengemeenten te garanderen dat de thans bestaande garanties ook na de regionalisering van de organieke gemeentewet en gemeentekieswet onverkort zullen worden gehandhaafd » (Parl. St., Senaat, 2000-2001, nr. 2-709/1, p. 21). Met het gebruik van de term « garanties » beoogde de wetgever « het geheel van de thans geldende bepalingen die een specifieke regeling voor de in de tekst vermelde particulieren instellen, en in het algemeen alle bepalingen die particulieren [...] in de gemeenten bedoeld in de artikelen 7 en 8 van de gecoördineerde wetten, beschermen » (Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-1280/003, p. 10).

B.12. Hoewel zij past in het kader van de regionalisering van de organieke wetgeving betreffende de lokale besturen, bevestigt de ratio legis van artikel 16bis dat die bepaling, die is ingegeven door de zorg van de bijzondere wetgever om een evenwicht te verwezenlijken tussen de belangen van de verschillende gemeenschappen en de gewesten binnen de Belgische Staat, en die een fundamenteel element van het institutionele evenwicht van de Belgische Staat vormt, in die zin moet worden geïnterpreteerd dat zij, zowel ten aanzien van de gewestwetgevers als ten aanzien van de gemeenschapswetgevers, de naleving oplegt van de waarborgen ten behoeve van de Nederlandstaligen, Franstaligen en Duitstaligen in de gemeenten met een bijzondere taalregeling.

Artikel 16bis is dus van toepassing op de onderwijsmaterie die bij het bestreden decreet wordt geregeld.

Zulks wordt eveneens bevestigd door het feit dat die bepaling zich in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 bevindt op het einde van titel II « De bevoegdheden », gewijd aan de bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten.

Wat artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 betreft

B.13. Volgens de verzoekende partijen omvatten de « bestaande garanties », beschermd bij artikel 16bis, onder meer artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971, dat de « praktische uitvoeringsmaatregelen inzake onderwijs » handhaaft die bestonden vóór 31 december 1970, waaronder een akkoordprotocol van 1 juni 1970, gesloten tussen de Franstalige en Nederlandstalige ministers van Nationale Opvoeding, dat erin voorziet dat het pedagogisch toezicht op de Franstalige scholen in de randgemeenten tot de bevoegdheid van de Franstalige minister van Nationale Opvoeding behoort.

B.14. Het is nodig de draagwijdte van artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 te bepalen.

B.15. Op 18 februari 1970 heeft de Eerste Minister in het Parlement een regeringsmededeling afgelegd die zowel in een grondwetsherziening als in de totstandkoming van bijzondere wetten voorzag.

Die voorstellen bevatten onder meer, onder de titel « Inhoud van de wetten betreffende de culturele autonomie », een punt 19, dat luidt :

« Op basis van het wederkerigheidsbeginsel in de taalgrensgemeenten en in de zes randgemeenten, zal de wet houdende oprichting van de cultuurraden :

a) beslissen dat die raden, in gemeenschappelijk overleg, het karakter en de inhoud zullen vastleggen van de waarborgen die aan de inwoners die een andere landstaal gebruiken in culturele aangelegenheden zullen worden toegekend;

b) de handhaving bevestigen van de culturele waarborgen, zoals die reeds worden verzekerd door een akkoord van de ministers van Nationale Opvoeding of van de ministers van Cultuur; die waarborgen zullen alleen kunnen worden gewijzigd in onderlinge overeenstemming tussen beide raden » (Hand., Kamer, nr. 41, 18 februari 1970, p. 4).

B.16.1. Een akkoordprotocol van 1 juni 1970, ondertekend door de Franstalige en Nederlandstalige ministers van Nationale Opvoeding, bepaalt dat de pedagogische inspectie van de Franstalige scholen gevestigd in het Nederlandse taalgebied wordt uitgevoerd door inspecteurs van de Franse taalrol, en dat de pedagogische inspectie van de Nederlandstalige scholen gevestigd in het Franse taalgebied wordt uitgevoerd door inspecteurs van de Nederlandse taalrol.

B.16.2. Een ministerieel besluit van 19 november 1970, ondertekend door de Franstalige en Nederlandstalige ministers van Nationale Opvoeding, voert het akkoordprotocol van 1 juni 1970 uit.

Artikel 1 van dat ministerieel besluit bepaalt, voor de zes randgemeenten, met name :

« Het pedagogisch toezicht over de lagere en kleuterklassen van het Frans taalstelsel, gevestigd in de nederlandstalige streek wordt uitgeoefend door de leden van de inspectie van het lager onderwijs ressorterend onder het Frans taalstelsel [...] ».

In dat ministerieel besluit wordt eveneens gepreciseerd :

« Zoals bedoeld in dit artikel, omvat het pedagogisch toezicht inzonderheid het toezicht over het leerplan en onderwijspeil alsmede de klassebezoeken, en de onderwijzersvergaderingen bedoeld bij artikel 79 van de wetten op het lager onderwijs gecoördineerd bij koninklijk besluit van 20 augustus 1957 ».

Dat besluit is in werking getreden op 1 september 1970 (artikel 3 van het ministerieel besluit).

B.17.1. Door de grondwetsherziening van 24 december 1970 is een artikel 59bis in de Grondwet ingevoegd.

In de oorspronkelijke versie ervan bepaalde dat artikel :

« § 1. Er is een cultuurraad voor de Nederlandse cultuurgemeenschap bestaande uit de leden van de Nederlandse taalgroep van beide Kamers en een cultuurraad voor de Franse cultuurgemeenschap bestaande uit de leden van de Franse taalgroep van beide Kamers.

Een wet aangenomen met de meerderheid van de stemmen in elke taalgroep van elke Kamer, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van elke taalgroep aanwezig is en voor zover het totaal van de ja-stemmen uitgebracht in beide taalgroepen tweederde van de uitgebrachte stemmen bereikt, bepaalt de wijze waarop de cultuurraden hun bevoegdheid uitoefenen, met name met inachtneming van de artikelen 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 59, 70 en 88.

§ 2. De cultuurraden regelen, ieder wat hem betreft, bij decreet :

1° de culturele aangelegenheden;

2° het onderwijs, met uitsluiting van wat betrekking heeft op de schoolvrede, de leerplicht, de onderwijsstructuren, de diploma's, de toelagen, de wedden, de schoolbevolkingsnormen;

3° de samenwerking tussen de cultuurgemeenschappen, alsook de internationale culturele samenwerking.

Een wet, aangenomen met de in § 1, 2° lid, bepaalde meerderheid, stelt de in 1° vermelde culturele aangelegenheden, alsook de in 3° van deze paragraaf vermelde vormen van samenwerking vast.

[...]

§ 4. De decreten, genomen bij toepassing van § 2, hebben kracht van wet respectievelijk in het Nederlands taalgebied en in het Frans taalgebied, alsmede ten aanzien van de instellingen, gevestigd in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, die, wegens hun activiteiten, moeten worden beschouwd als uitsluitend behorend tot de ene of de andere cultuurgemeenschap.

[...] ».

B.17.2. In de parlementaire voorbereiding van die grondwetsbepaling heeft de minister eraan herinnerd :

« Zoals voorzien in de tekst van de regeringsverklaring (nr. 19), zal de wet houdende oprichting van de cultuurraden op grond van het reciprociteitsbeginsel in de taalgrensgemeenten en in de zes randgemeenten :

a) beslissen dat deze raden, in gemeenschappelijk overleg, het karakter en de inhoud zullen vastleggen van de waarborgen die aan de inwoners, welke gebruik maken van een andere landstaal in culturele aangelegenheden zullen toegekend worden;

b) het behoud bevestigen van de culturele waarborgen zoals ze thans verzekerd zijn door een akkoord van de Ministers van Nationale Opvoeding of van de Ministers van de Cultuur » (Parl. St., Kamer, B.Z. 1968, nr. 10-31/2°, p. 9).

De minister van Nationale Opvoeding (N) heeft gepreciseerd dat de grondwetsherziening « niets verandert aan de maatregelen van de regering en aan de tot op heden toegepaste regels » (Hand., Senaat, nr. 66-67, 10 juni 1970, p. 1819), namelijk :

« Ten aanzien van de Franstalige scholen in de Nederlandstalige gemeenten verlopen de administratieve betrekkingen met de gemeentebesturen en de centrale overheid in de administratieve taal van hun taalgebied, met andere woorden het Nederlands. Maar al wat betrekking heeft op het onderwijs en de opvoeding van de kinderen, al wat de pedagogie betreft, valt onder de bevoegdheid van de Franstalige inspecteurs en van mijn Franstalige collega van Nationale Opvoeding » (ibid. ).

B.18.1. De bijzondere wet van 21 juli 1971 heeft de culturele aangelegenheden (artikelen 2 en 3), de samenwerking tussen de cultuurgemeenschappen (artikelen 4 en 5) en de regels inzake de werking van de cultuurraden (artikelen 6 tot 26) gedefinieerd.

B.18.2. Artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 bepaalt :

« Onverminderd de territoriale bevoegdheid van elke cultuurraad blijven gehandhaafd de praktische uitvoeringsmaatregelen inzake onderwijs die de Ministers van Nationale Opvoeding tot 31 december 1970 in onderlinge overeenstemming hebben genomen ten behoeve van de inwoners van de zes randgemeenten en van de taalgrensgemeenten, die niet de taal van het taalgebied gebruiken, evenals de feitelijke toestanden welke op dezelfde datum in die gemeenten bestonden op cultuurgebied. Die maatregelen en toestanden kunnen niet worden gewijzigd dan met instemming van de twee cultuurraden.

Ieder voorstel om zodanige wijziging aan te brengen, wordt vooraf aan de verenigde commissies voor samenwerking voorgelegd ».

B.18.3. In de parlementaire voorbereiding van die bepaling wordt uitgelegd :

« In artikel [5] wordt melding gemaakt van de randgemeenten en de taalgrensgemeenten. Men zal zich herinneren dat de Regering in haar mededeling aan het Parlement op 18 februari 1970 verklaard had dat in de wet op de cultuurraden het behoud zal worden bevestigd van de culturele waarborgen die in de zes randgemeenten bestaan ten behoeve van de inwoners dezer gemeenten die gebruik maken van een andere landstaal dan deze van het taalgebied en zulks op grond van een akkoord van de Ministers van Nationale Opvoeding of van de Ministers van Cultuur. De Regering had eraan toegevoegd dat deze waarborgen slechts in gemeenschappelijk akkoord van de twee cultuurraden zouden kunnen worden gewijzigd en dit op grond van het reciprociteitsbeginsel.

Dat is de draagwijdte en de zin van het eerste lid van artikel [5].

Het is aangewezen dat zulk eventueel voorstel tot wijziging vooraf in de genoemde commissies voor samenwerking wordt besproken, vermits een onderling akkoord tussen de twee cultuurraden slechts door overleg kan worden bereikt. Vandaar het tweede lid van artikel [5] » (Parl. St., Kamer, 1970-1971, nr. 1053/4, p. 3).

Er is gepreciseerd :

« De voorzieningen die op gebied van onderwijs en cultuur in 1970 in genoemde gemeenten bestonden moeten derhalve behouden blijven, tenzij de twee cultuurraden, in onderling akkoord, hierover anders beslissen » (Parl. St., Senaat, 1970-1971, nr. 400, p. 7).

In het verslag wordt eveneens gepreciseerd dat :

« het huidig status-quo voor de faciliteiten aan Franstaligen behouden blijft, zoals zij bestaan en zoals zij feitelijk georganiseerd zijn op 31 december 1970 » (Parl. St., Senaat, 1970-1971, nr. 497, p. 9).

B.18.4. Ten aanzien van de draagwijdte van de « praktische uitvoeringsmaatregelen » beschermd bij het voormelde artikel 5, is uiteengezet :

« Voor wat het onderwijs betreft blijkt de toestand duidelijk. De Franstalige scholen worden op pedagogisch gebied geïnspecteerd door ambtenaren van het Franstalig Departement van Onderwijs. Voor oprichting, afschaffing, erkenning in een ander taalgebied in het kader van wat de wet toelaat zijn beide Ministers samen bevoegd » (Parl. St., Senaat, 1970-1971, nr. 497, p. 8).

Er is eveneens aan herinnerd :

« Tussen de ministers van Nationale Opvoeding bestaat een akkoord luidens hetwelk een inspecteur van de Franse taalrol optreedt in een gemeente die valt onder het gezag van de Vlaamse Cultuurraad, maar waar Franstalige scholen bestaan op grond van de faciliteiten die in die gemeenten zijn toegestaan » (Hand., Senaat, nr. 84, 8 juli 1971, p. 2429).

Uit de parlementaire besprekingen over het voormelde artikel 5 blijkt dat die bepaling duidelijk tot doel had « de Franstalige scholen van de zes gemeenten het recht te verzekeren hun inspecties te laten uitvoeren door ambtenaren van het Franstalig onderwijs » (Hand., Kamer, nr. 105, 16 juli 1971, p. 41).

B.18.5. In een advies over het wetsontwerp houdende diverse institutionele hervormingen, verwijst de afdeling wetgeving van de Raad van State, onder de « culturele faciliteiten » toegekend aan de Franstalige inwoners van de zes randgemeenten, bedoeld in artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971, eveneens naar het behoud van « de inspectie van Franstalige scholen door inspecteurs van het Franstalige Ministerie van Onderwijs » (Parl. St., Kamer, 1977-1978, nr. 461/25, p. 5).

B.19. Artikel 93 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen heeft de bijzondere wet van 21 juli 1971 opgeheven, met uitzondering van de artikelen 4 en 5, opgenomen onder hoofdstuk III « Samenwerking tussen de cultuurgemeenschappen », van die wet.

B.20.1. Met de grondwetsherziening van 15 juli 1988 heeft de Grondwetgever aan de gemeenschappen de principiële bevoegdheid inzake onderwijs toegekend.

Artikel 59bis van de Grondwet bepaalde :

« [...]

§ 2. De Gemeenschapsraden regelen, ieder wat hem betreft, bij decreet :

1° de culturele aangelegenheden;

2° het onderwijs, met uitsluiting van :

a) de bepaling van het begin en het einde van de leerplicht;

b) de minimale voorwaarden voor het uitreiken van de diploma's;

c) de pensioenregeling;

3° de samenwerking tussen de Gemeenschappen, alsook de internationale samenwerking, met inbegrip van het sluiten van verdragen, voor de aangelegenheden bedoeld in 1° en 2° van deze paragraaf.

Een wet aangenomen met de in artikel 1, laatste lid, bepaalde meerderheid, stelt de in 1° vermelde culturele aangelegenheden, de in 3° vermelde vormen van samenwerking, alsook de nadere regelen voor het in 3° van deze paragraaf vermelde sluiten van verdragen vast.

[...]

§ 4. De decreten, genomen bij toepassing van § 2, hebben kracht van wet respectievelijk in het Nederlands taalgebied en in het Frans taalgebied, alsmede ten aanzien van de instellingen, gevestigd in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, die, wegens hun activiteiten, moeten worden beschouwd als uitsluitend behorend tot de ene of de andere gemeenschap.

[...] ».

B.20.2. Het doel van de grondwetsherziening van 1988 bestond erin « de Gemeenschappen [...] maximaal de bevoegdheid toe te kennen voor het onderwijsbeleid » (Parl. St., Senaat, B.Z. 1988, nr. 100-2/1°, p. 1), teneinde te streven naar « homogene bevoegdheidsblokken » (ibid., p. 2).

B.20.3. De tekst van artikel 59bis, §§ 2 en 4, van de Grondwet, zoals ingevoegd bij de grondwetsherziening van 24 december 1970 en gewijzigd bij de grondwetsherzieningen van 17 juli 1980 en 15 juli 1988, vormt de tekst van artikel 127 van de gecoördineerde Grondwet.

B.21. Rekening houdend met de hiervoor in herinnering gebrachte juridische context, dient het Hof na te gaan of de « praktische uitvoeringsmaatregelen inzake onderwijs » bedoeld in artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 kunnen worden beschouwd als waarborgen beschermd bij artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, waarbij de bescherming van die bepaling veronderstelt dat dergelijke waarborgen zijn aangenomen overeenkomstig de bevoegdheidverdelende regels die op dat ogenblik van kracht waren en dat zij nog steeds kunnen worden beschouwd als « bestaande » op 1 januari 2002.

B.22. Uit de parlementaire voorbereiding die in B.18 is aangehaald, blijkt dat artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971, door de « praktische uitvoeringsmaatregelen inzake onderwijs » bestaande op 31 december 1970 ten behoeve van de Franstaligen van de randgemeenten te waarborgen, uitdrukkelijk de waarborg beoogde dat de pedagogische inspectie van de Franstalige scholen in de randgemeenten werd uitgevoerd door inspecteurs van de Franse taalrol. Die inspectie wordt nu uitgeoefend door de pedagogische inspectie van de Franse Gemeenschap.

In haar advies over het voorstel dat het bestreden decreet is geworden, heeft de afdeling wetgeving van de Raad van State overigens onderstreept dat de « praktische uitvoeringsmaatregelen inzake onderwijs » betrekking hebben op « afspraken die in 1970 zijn gemaakt binnen de toenmalige nationale regering, en met name op een protocol van 1 juni 1970 over de pedagogische inspectie van de Franstalige respectievelijk de Nederlandstalige scholen in het Nederlandse respectievelijk het Franse taalgebied » (P arl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 1163/2, p. 8).

B.23.1. Ten aanzien van de inhoud van het akkoordprotocol van 1 juni 1970, dat de juridische grondslag vormt van de pedagogische inspectie van de Franstalige scholen in de randgemeenten, en dat wordt beschermd bij artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971, blijkt uit verschillende documenten dat de Vlaamse overheden op de hoogte waren van de draagwijdte van dat protocol.

Aldus heeft de Vlaamse minister van Onderwijs, in antwoord op een parlementaire vraag, in 2005 verklaard :

« 1. De onderwijsinspectie van de Franse Gemeenschap controleert nog steeds het onderwijs in de gefinancierde en gesubsidieerde Franstalige basisscholen en -afdelingen gelegen op het Vlaamse grondgebied (de zes faciliteitengemeenten, Ronse en De Haan). [...]

De rechtsgrond voor deze praktijken [...] is te vinden in :

1. een protocol van 1 juni 1970, in de Belgische context binnen de Belgische regering afgesloten tussen de ministers Vermeylen en Dubois, waarin bepaald wordt dat de pedagogische inspectie van de Franse taalrol de Franstalige scholen zal inspecteren en de pedagogische inspectie van de Nederlandse taalrol de Nederlandstalige scholen;

2. een protocol van 24 mei 1973, binnen dezelfde Belgische context afgesloten tussen de ministers Calewaert en Toussaint waarin afgesproken werd dat :

[...]

• de pedagogische inspectie van deze scholen wordt verzekerd door het Franstalig departement, dat de verslagen overmaakt met een vertaling voor de Nederlandse administratie;

[...] » (Bulletin van Vragen en Antwoorden, Vlaams Parlement, 2005-2006, december 2005, nr. 3, pp. 92 en 93).

B.23.2. Evenzo verwijst het Vlaams Parlement, in de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet, naar de inhoud van het protocol van 1 juni 1970 :

« Het protocol van 1 juni 1970, gesloten tussen de toenmalige ministers Dubois en Vermeylen, waarbij werd overeengekomen dat de pedagogische inspectie van de Franstalige scholen gelegen in het Nederlandse taalgebied uitgeoefend wordt door de pedagogische inspectie van de Franse taalrol en voor de Nederlandstalige scholen door de pedagogische inspectie van de Nederlandse taalrol.

Dit was de bevestiging van een reeds bestaande, louter interne administratieve regeling na de splitsing van het ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur in twee (Belgische) ministeries, wat onder meer blijkt uit een nota van 28 juni 1968 waarin de toenmalige kabinetschef Dethier stelde : ' Toute affaire de régime français ou concernant une institution française sera traitée par les services administratifs français et soumise à M. le Ministre de l'Education nationale Abel Dubois. Toute affaire de régime néerlandais ou concernant une institution de régime néerlandais sera traitée par les services administratifs néerlandais et soumise à M. le Ministre de l'Education nationale Pierre Vermeylen. Toute affaire commune aux deux régimes linguistiques ou concernant une institution comportant les deux régimes linguistiques sera soumise à MM. les Ministres Vermeylen et Dubois. ' » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 1163/1, p. 19).

Het verslag vermeldt eveneens :

« Het eerste van deze protocollen, namelijk dat van 1970, heeft betrekking op de pedagogische inspectie van deze scholen en wijst die inspectie toe aan de pedagogische inspectie van de Franse taalrol. Deze inspectie wordt nu uitgeoefend door de pedagogische inspectie van de Franse Gemeenschap. Het tweede protocol, dat van 1973, herbevestigde dit uitgangspunt » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 1163/5, p. 5).

B.24.1. In haar memorie voert de Vlaamse Regering aan dat het akkoordprotocol van 1970, bij ontstentenis van de bij artikel 190 van de Grondwet vereiste bekendmaking, voor derden geen bindend karakter zou hebben.

Artikel 190 van de Grondwet bepaalt :

« Geen wet, geen besluit of verordening van algemeen, provinciaal of gemeentelijk bestuur is verbindend dan na te zijn bekendgemaakt in de vorm bij de wet bepaald ».

B.24.2. Zoals reeds hiervoor is onderstreept, ook al is het akkoordprotocol van 1 juni 1970 niet officieel bekendgemaakt, toch waren de verschillende betrokken overheden voldoende op de hoogte van de inhoud ervan om het als dusdanig toe te passen tot de inwerkingtreding van het bestreden decreet.

B.24.3. Bij de grondwetsherziening van 1988, die aan de gemeenschappen de principiële bevoegdheid inzake onderwijs heeft overgedragen, is uitdrukkelijk verklaard :

« Ook daar [het geval van een school die in een faciliteitengemeente is gevestigd en onderwijs verstrekt in een andere taal dan die van het taalgebied] geldt de verandering de betrokken verantwoordelijke Minister, aangezien die voortaan een Gemeenschapsminister zal zijn; [...].

Aanvullend stelt de Vice-Eerste Minister en Minister van Institutionele Hervormingen (N) dat voor alle zonet aangehaalde gevallen de algemene regel als volgt kan worden omschreven : alles wat momenteel tot de bevoegdheid van de Minister van Onderwijs (N) behoort, zal naar de Vlaamse Gemeenschap en alles waarvoor de Minister van Onderwijs (F) bevoegd is, zal naar de Franse Gemeenschap worden overgeheveld » (Parl. St., Kamer, B.Z. 1988, nr. 10/59b-456/4, p. 30).

Aangezien de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap respectievelijk de Nederlandstalige minister en de Franstalige minister van Nationale Opvoeding zijn opgevolgd, bindt het akkoordprotocol gesloten op 1 juni 1970 tussen de Franstalige en Nederlandstalige ministers van Nationale Opvoeding de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap.

B.24.4. De verbintenis vervat in het akkoordprotocol van 1 juni 1970 kan dus niet eenzijdig worden opgeheven door één van de partijen bij dat protocol, maar uitsluitend na instemming van beide partijen, overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 5, eerste lid, in fine, van de bijzondere wet van 21 juli 1971.

B.25. In haar memorie voert de Vlaamse Regering aan dat de « praktische uitvoeringsmaatregelen inzake onderwijs » beschermd bij artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 geen « bestaande garanties » zouden zijn in de zin van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, in zoverre artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 in strijd zou zijn met de verdeling van de bevoegdheden inzake onderwijs vervat in artikel 127 van de Grondwet.

B.26.1. Uit de parlementaire voorbereiding met betrekking tot de grondwetsherziening van 24 december 1970, alsook uit die met betrekking tot de aanneming van de bijzondere wet van 21 juli 1971, aangehaald in B.17 en B.18, blijkt dat artikel 5 van die bijzondere wet past in het kader van het akkoord dat heeft geleid tot de invoeging van een artikel 59bis in de Grondwet bij de grondwetsherziening van 24 december 1970.

B.26.2. Bij de aanneming van artikel 59bis heeft de minister van Nationale Opvoeding (N) verklaard dat « de Regering haar verklaring van 18 februari [1970] bevestigt en de doelstellingen ervan zal verwezenlijken » (Hand., Senaat, nr. 66-67, 10 juni 1970, p. 1819), waarbij hij heeft gepreciseerd :

« Ten aanzien van de Franstalige scholen gevestigd in de Nederlandstalige gemeenten verlopen de administratieve betrekkingen met de gemeentebesturen en de centrale overheid in de administratieve taal van hun taalgebied, met andere woorden het Nederlands. Maar al wat betrekking heeft op het onderwijs en de opvoeding van de kinderen, al wat de pedagogie betreft, valt onder de bevoegdheid van de Franstalige inspecteurs en van mijn Franstalige collega van Nationale Opvoeding » (ibid., p. 1819).

B.26.3. Het behoud van de bestaande waarborgen inzake onderwijs ten behoeve van de Franstaligen van de randgemeenten vormde dus een element dat onlosmakelijk was verbonden met de bevoegdheidsoverdracht bij artikel 59bis van de Grondwet.

B.26.4. Het verband tussen artikel 59bis van de Grondwet en het behoud van de waarborgen ten behoeve van de Franstaligen van de randgemeenten is in herinnering gebracht in de parlementaire voorbereiding van artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971.

Aan een lid dat meende dat het ontworpen artikel 5 in tegenspraak was met artikel 59bis van de Grondwet, heeft de minister van Communautaire Betrekkingen (N) geantwoord dat die bepaling « enkel punt 19 [overneemt] van de mededeling van de Eerste Minister d.d. 18 februari 1970 » en dat « het politiek akkoord dat daaruit is voortgevloeid, wordt geconcretiseerd in dit artikel » (Parl. St., Kamer, 1970-1971, nr. 1053/4, p. 5).

Tijdens de parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van 21 juli 1971 is hieromtrent uiteengezet :

« De verklaring van de Eerste Minister van 18 februari 1970 voorzag erin dat die waarborg [de feitelijke situaties in cultuuraangelegenheden waarborgen] zou worden verleend in de wet tot regeling van de cultuurraden » (Hand., Senaat, nr. 84, 8 juli 1971, p. 2431).

B.26.5. De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft in het in B.18.5 vermelde advies en in haar advies over het wetsontwerp dat de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen is geworden, geoordeeld dat « men [...] de grondwettigheid van artikel 5 van de wet van 21 juli 1971 [kon] aanvaarden, omdat deze bepaling - blijkens de verklaringen van de verslaggever van de senaatscommissie voor de grondwetsherziening - door de Grondwetgever als compromis-oplossing werd gewild » (Parl. St., Kamer, 1977-1978, nr. 461/25, p. 5; Parl. St., Senaat, 1979-1980, nr. 434/40, p. 6).

B.27.1. De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft in de voormelde adviezen, met verwijzing naar de parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van 21 juli 1971, eveneens « de principiële, uitsluitende bevoegdheid van de Cultuurraad van de Nederlandse Cultuurgemeenschap en het uitzonderlijke karakter van de in artikel 5 vervatte afwijking » benadrukt (Parl. St., Kamer, 1977-1978, nr. 461/25, p. 5; Parl. St., Senaat, 1979-1980, nr. 434/40, p. 6). Uit de door de afdeling wetgeving van de Raad van State aangehaalde parlementaire voorbereiding blijkt dat de bijzondere wetgever geen afbreuk heeft willen doen aan de principiële territoriale bevoegdheid van de toenmalige Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap in de rand- en taalgrensgemeenten.

In de Senaat heeft de verslaggever hieromtrent het volgende verklaard :

« Ik kan daar moeilijk een ander antwoord op geven dan u te zeggen dat deze tekst zoals hij nu voorligt het resultaat is van een overeenkomst die in de Commissie voor de Herziening van de Grondwet is bereikt.

Enerzijds hadden wij daar te maken met de noodzakelijkheid om ten aanzien van de zes randgemeenten de bevoegdheid vast te leggen van de Nederlandse Cultuurraad. Anderzijds heeft men echter bij ons erop aangedrongen - en wij hebben daar begrip voor getoond - om als het ware de verworven rechten van de bevolking ter plaatste te eerbiedigen.

Daarom heeft uw commissie een lijst gevraagd aan de minister van Franse Cultuur, waarin vaststond wat nu op het ogenblik als faciliteiten wordt verleend. Men heeft geoordeeld dat het een billijke oplossing is als wij de verworven rechten handhaven. Dat is onze huidige tekst.

Het spreekt echter vanzelf dat tegenover een bevoegde nederlandstalige cultuurraad, men moeilijk in de optiek van dat compromis kan aanvaarden dat dan nog op een belangrijke wijze de faciliteiten worden uitgebreid. Immers dan zouden wij het verwijt oplopen dat wij niet consequent zijn geweest in de territoriale bevoegdheidsomschrijving van de nederlandstalige cultuurraad » (Hand., Senaat, nr. 84, 8 juli 1971, pp. 2404-2405).

Artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 preciseert zelf overigens dat het geldt « onverminderd de territoriale bevoegdheid van elke cultuurraad ».

B.27.2. Tijdens de parlementaire voorbereiding van artikel 59bis van de Grondwet heeft de minister van Nationale Opvoeding (N) overigens, in antwoord op een vraag over de territoriale bevoegdheid van de cultuurraden ten aanzien van de randgemeenten, gepreciseerd :

« Het is inderdaad de cultuurraad van een gemeenschap die bevoegd is voor de cultuur in dat landsgedeelte, maar in de verklaring van 18 februari [1970] werd duidelijk bepaald, niet dat de bevoegdheid van die cultuurraad zou worden gewijzigd, maar dat op basis van een reciprociteitsbeginsel er wel akkoorden kunnen worden gesloten tussen beide cultuurraden wat de gemeenten betreft waar een nederlandstalige minderheid is en de gemeenten waar er een franstalige minderheid is. Het is dus zeer duidelijk : de bevoegdheid blijft zoals wij het altijd hebben voorgesteld, Nederlandse Cultuurraad voor het nederlandstalig landsgedeelte, Franse Cultuurraad voor het franstalig landsgedeelte, maar met de mogelijkheid voor beide cultuurraden aanpassingsmodaliteiten te voorzien in de gemeenten waar er een minderheid is, nederlandstalig of franstalig, en dan op basis van een volstrekte reciprociteit » (Hand., Senaat, nrs. 66-67, 10 juni 1970, p. 1820).

B.28.1. Uit de artikelen 127, § 1, eerste lid, 2°, en 127, § 2, van de Grondwet blijkt dat, behoudens de uitzonderingen waarin de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken voorziet, enkel de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is om regelend op te treden ten aanzien van het onderwijs georganiseerd in de randgemeenten, die in het Nederlandse taalgebied zijn gelegen.

B.28.2. Uit de in B.27 aangehaalde parlementaire voorbereiding blijkt dat artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 hieraan geen afbreuk heeft willen doen. Die bepaling beoogt immers niet de Franse Gemeenschap een normatieve bevoegdheid te verlenen inzake het onderwijs in de betrokken gemeenten, maar de feitelijke situatie, zoals die bestond op 31 december 1970, te behouden (Parl. St., Senaat, 1970-1971, nr. 497, p. 9, en Hand., Senaat, nr. 84, 8 juli 1971, p. 2405). Ze houdt in dat wanneer de Vlaamse Gemeenschap, in het kader van de uitoefening van haar normatieve bevoegdheid, « de praktische uitvoeringsmaatregelen inzake onderwijs die de Ministers van Nationale Opvoeding tot 31 december 1970 in onderlinge overeenstemming hebben genomen ten behoeve van de inwoners van de zes randgemeenten », wenst te wijzigen, de instemming van het Parlement van de Franse Gemeenschap is vereist.

B.29. Uit hetgeen voorafgaat vloeit voort dat artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 artikel 127 van de Grondwet niet schendt.

B.30.1. Daarnaast kan artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971, anders dan de Vlaamse Regering in haar memorie aanvoert en anders dan in de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet werd geopperd (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 1163/1, pp. 27-35), niet worden geacht impliciet te zijn opgeheven door de grondwetsherziening van 15 juli 1988.

B.30.2. In de parlementaire voorbereiding van de grondwetsherziening van 1988 werd bevestigd dat de materiële uitbreiding van de bevoegdheden van de gemeenschappen inzake onderwijs de regeling in artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 niet in het geding bracht (Hand., Kamer, B.Z. 1988, nrs. 27-28, 7 juli 1988, p. 935).

Wat de bestreden bepalingen betreft

B.31. In zoverre het bepaalt dat de betrokken scholen « de controle aanvaarden en mogelijk maken door de onderwijsinspectie georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap », is artikel 2, tweede lid, 2°, van het bestreden decreet niet verenigbaar met artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 en met artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, zodat het middel afgeleid uit de schending van die bepalingen gegrond is.

Behoudens de in artikel 5, eerste lid, laatste zin, van de bijzondere wet van 21 juli 1971 bedoelde instemming, dienen de betrokken scholen derhalve te worden geïnspecteerd door inspecteurs van de Franse Gemeenschap.

B.32. De « praktische uitvoeringsmaatregelen » waarvan sprake in artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 hebben alleen betrekking op het pedagogisch toezicht, met uitsluiting van de andere controles waaraan de betrokken scholen zijn onderworpen. Voor alles wat hun organisatie en hun administratie betreft, vallen die scholen onder de normatieve bepalingen en de administratieve controles van de Vlaamse Gemeenschap.

B.33. In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen aanvoeren, zou het voormelde artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 niet kunnen impliceren dat het territoriale toepassingsgebied van de decreten van de Franse Gemeenschap inzake onderwijsinspectie, leerplannen, doelstellingen en pedagogische bepalingen, kan worden uitgebreid tot de voormelde scholen en afdelingen, noch dat die decreten als dusdanig op hen van toepassing zijn.

B.34.1. Zoals eraan is herinnerd in B.28 en B.29, kan artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 niet afwijken van artikel 127, § 2, van de Grondwet, dat het territoriale toepassingsgebied van de onderwijsdecreten bepaalt, en beoogt het zulks overigens niet.

Op grond van die laatste bepaling komt het aan de Vlaamse Gemeenschap toe de ontwikkelingsdoelen en eindtermen, alsook de voorschriften inzake leerlingenbegeleiding vast te stellen, en de leerplannen goed te keuren voor het onderwijs in het Nederlandse taalgebied, waartoe ook de voormelde scholen behoren.

B.34.2. Daarbij dient evenwel rekening te worden gehouden met het bijzondere karakter van de scholen in kwestie, en met name met het feit dat zij, overeenkomstig artikel 6 van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs en artikel 7 van de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, onderwijs in het Frans verstrekken, dat de inspectie geschiedt door inspecteurs van de Franse Gemeenschap, die luidens het in B.23.1 vermelde protocol van 24 mei 1973 hun verslagen met een vertaling moeten overzenden aan de Vlaamse administratie, en dat een aanzienlijk aantal leerlingen van de Franstalige basisscholen zich nadien inschrijven in Franstalige secundaire scholen.

B.35.1. Ofschoon uit het bestreden decreet voortvloeit dat de voormelde scholen in beginsel de door het Vlaams Parlement vastgelegde ontwikkelingsdoelen en eindtermen dienen te implementeren, dient te worden opgemerkt dat het bestreden artikel 2, tweede lid, 1°, uitdrukkelijk in de mogelijkheid voorziet om een afwijking te vragen.

B.35.2. Luidens artikel 44bis, § 1, van het decreet van 25 februari 1997 kan een schoolbestuur een afwijkingsaanvraag indienen bij de Vlaamse Regering, waarbij het schoolbestuur vervangende ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen dient voor te stellen. In het kader van hun aanvraag om te mogen afwijken van de door het Vlaams Parlement vastgestelde ontwikkelingsdoelen en eindtermen, kunnen de schoolbesturen van de voormelde scholen vragen de algemene en bijzondere ontwikkelingsdoelen en eindtermen vastgesteld door de Franse Gemeenschap toe te passen.

B.35.3. Het voormelde artikel 44bis, § 2, bepaalt dat de Vlaamse Regering beoordeelt of de vervangende ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen in hun geheel gelijkwaardig zijn met die welke overeenkomstig artikel 44 van hetzelfde decreet werden vastgelegd en toelaten gelijkwaardige studiebewijzen en diploma's uit te reiken.

B.35.4. Rekening houdend met de erkenning door de Vlaamse Gemeenschap van de gelijkwaardigheid van de studiebewijzen en diploma's van de Franse Gemeenschap, en rekening houdend met het in B.34.2 vermelde bijzondere karakter van de scholen in kwestie, dient het bestreden artikel 2, tweede lid, 1°, aldus te worden geïnterpreteerd dat wanneer een schoolbestuur van één van de voormelde scholen een afwijking zou vragen van de door het Vlaams Parlement vastgelegde ontwikkelingsdoelen en eindtermen, en als vervangende ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen de algemene en bijzondere ontwikkelingsdoelen en eindtermen vastgesteld door de Franse Gemeenschap zou voorstellen, de Vlaamse Regering de goedkeuring van die afwijking niet kan weigeren.

B.36. Luidens het bestreden artikel 2, tweede lid, 3°, dient de Vlaamse Regering de leerplannen van de voormelde scholen goed te keuren. Uit artikel 45, § 1, van het decreet van 25 februari 1997 vloeit voort dat een leerplan de door de Vlaamse Regering opgelegde of gelijkwaardig verklaarde ontwikkelingsdoelen en eindtermen in acht dient te nemen. Deze moet bijgevolg, op advies van de inspectie van de Franse Gemeenschap, het leerplan goedkeuren dat haar is voorgelegd door een school die de in B.35.4 vermelde afwijking heeft verkregen.

B.37. Luidens artikel 44bis, § 3, van het decreet van 25 februari 1997 « [dient] het schoolbestuur [...] uiterlijk op 1 september van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarin de vervangende ontwikkelingsdoelen/eindtermen zullen gelden, een afwijkingsaanvraag in ». De Regering beslist « uiterlijk op 31 december van het voorafgaande schooljaar », legt haar besluit binnen zes maanden ter bekrachtiging voor aan het Parlement en, indien dat laatste dat besluit niet bekrachtigt, « houdt het op rechtskracht te hebben ».

Luidens artikel 45, § 2, van het voormelde decreet, worden de leerplannen op advies van de pedagogische inspectie door de Vlaamse Regering goedgekeurd.

B.38.1. De niet-naleving van de verplichting van een school inzake de ontwikkelingdoelen en eindtermen en inzake het leerplan kan ertoe leiden, enerzijds, dat de erkenning van die school wordt opgeheven en, anderzijds, dat de financiering of de subsidiëring van die school geheel of gedeeltelijk wordt ingehouden.

B.38.2. De schoolbesturen van de Franstalige scholen in de randgemeenten moeten evenwel over de nodige tijd beschikken om, voor zover zij van oordeel zijn dat de door de Vlaamse Gemeenschap vastgestelde ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen onvoldoende ruimte laten voor hun eigen pedagogische en onderwijskundige opvattingen en/of ermee onverzoenbaar zijn, vóór de inwerkingtreding van het bestreden decreet een afwijkingsaanvraag in te dienen en de leerplannen ter goedkeuring voor te leggen.

B.39.1. Luidens artikel 143, § 1, van de Grondwet, nemen de federale Staat, de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, in de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden, de federale loyauteit in acht.

Het beginsel van de federale loyauteit houdt blijkens de parlementaire voorbereiding van die grondwetsbepaling voor de federale overheid en voor de deelgebieden de verplichting in om, wanneer zij hun bevoegdheden uitoefenen, het evenwicht van de federale constructie in haar geheel niet te verstoren; het betreft meer dan het loutere uitoefenen van bevoegdheden : het geeft aan in welke geest dat moet geschieden (Parl. St., Senaat, B.Z. 1991-1992, nr. 100-29/2).

B.39.2. Het zou niet bestaanbaar zijn met het voormelde beginsel van de federale loyauteit, indien de Vlaamse Regering de erkenning zou opheffen of de financiering of de subsidiëring zou inhouden van een Franstalige school in een randgemeente die een afwijkingsaanvraag heeft ingediend of haar leerplan ter goedkeuring heeft voorgelegd, en dit zolang de Vlaamse Regering die afwijkingsaanvraag niet heeft aanvaard en het leerplan niet heeft goedgekeurd, en zolang het Vlaams Parlement de beslissing van de Vlaamse Regering over de afwijkingsaanvragen niet heeft bekrachtigd.

B.39.3. Bij ontstentenis van een overgangsbepaling die de Franstalige scholen in de randgemeenten zou toelaten om, met inachtneming van de federale loyauteit, de in B.35.4 vermelde afwijking te verkrijgen alsook de in B.36 vermelde goedkeuring van de leerplannen, dienen de bestreden bepalingen, vermeld in het eerste streepje, b), van het beschikkend gedeelte, doch enkel in de daarin aangegeven mate, te worden vernietigd.

B.40. Luidens het bestreden artikel 2, tweede lid, 4°, moeten de schoolbesturen van de scholen een beleidscontract of beleidsplan hebben met een Vlaams centrum voor leerlingenbegeleiding, gefinancierd of gesubsidieerd krachtens het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding.

Volgens artikel 41 van dat decreet kan een centrum voor leerlingenbegeleiding slechts worden gefinancierd of gesubsidieerd indien het « de bepalingen naleeft met betrekking tot de onderwijstaal en taalkennis van het personeel zoals bepaald in de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs en in de wet van [2] augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken ».

Bijgevolg kan de verplichting bepaald in artikel 2, tweede lid, 4°, om een beleidscontract of een beleidsplan te sluiten met een door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd centrum voor leerlingenbegeleiding slechts worden opgelegd indien de Vlaamse Regering in het werkingsgebied van de betrokken scholen een centrum voor leerlingenbegeleiding financiert, waarvan het personeel het bewijs heeft geleverd van een grondige kennis van de onderwijstaal van de instelling, te dezen het Frans.

B.41. De verplichting om een beleidscontract of een beleidsplan te sluiten, heeft betrekking op de verplichte taken van de centra voor leerlingenbegeleiding, namelijk hun medewerking « aan de organisatie en de uitvoering van algemene en gerichte consulten, de profylactische maatregelen en het vaccinatiebeleid en aan de begeleidingsinitiatieven van het centrum inzake leerplichtcontrole » (artikel 32 van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding). Voor andere diensten, zoals die in verband met de psychologie of de logopedie, staat het de schoolbesturen van de scholen vrij een contract te sluiten met een Franstalige dienst (zie in die zin de verklaring van de minister van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap van 1 december 2009, Parl. St., Parlement van de Franse Gemeenschap, 2009-2010, CRIc, nr. 34-Educ. 6, pp. 5 en 12).

B.42. De maatregel waarin artikel 2, tweede lid, 4°, van het bestreden decreet voorziet, in de daaraan te geven interpretatie, zoals vermeld in B.40 en B.41, is niet van dien aard dat hij afbreuk doet aan waarborgen die zouden hebben bestaan op het ogenblik van de inwerkingtreding van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, zodat, ten aanzien van die maatregel, het middel afgeleid uit de schending van dat artikel 16bis niet gegrond is.

Om die redenen,

het Hof

- vernietigt, in het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 23 oktober 2009 « houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 », in zoverre zij van toepassing zijn op de Franstalige scholen en de afdelingen ervan in de zes randgemeenten bedoeld in artikel 7 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken :

a) artikel 2, eerste lid, in zoverre het verwijst naar artikel 62, § 1, 7°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, alsmede artikel 2, tweede lid, 2°;

b) artikel 2, eerste lid, in zoverre het verwijst naar de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 9°, van het voormelde decreet van 25 februari 1997, alsmede artikel 2, tweede lid, 1° en 3°, doch enkel in zoverre die bepalingen niet voorzien in een overgangsperiode tijdens welke de schoolbesturen van de Franstalige scholen in de randgemeenten een afwijking van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen en de goedkeuring van hun leerplannen kunnen verkrijgen;

- verwerpt de beroepen voor het overige, onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.40 en B.41.

Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 28 oktober 2010.

De griffier,

P.-Y. Dutilleux.

De voorzitter,

M. Melchior.