Grondwettelijk Hof (Arbitragehof): Arrest van 9 Juni 1988 (België). RG 57

Datum :
09-06-1988
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19880609-2
Rolnummer :
57

Samenvatting :

Het hof zegt voor recht: het decreet van het Waalse Gewest van 14 juli 1987 "révisant les délais de prescription de l'action publique en matière de pêche et de forêts" (tot herziening van de verjaringstermijnen van de strafvorderingen inzake visserij en bossen) (Belgisch Staatsblad van 10 oktober 1985) houdt geen schending in van de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.