Hof van Cassatie: Arrest van 1 December 1967 (België). RG 2368;2568BIS

Datum :
01-12-1967
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19671201-2
Rolnummer :
2368;2568BIS

Samenvatting :

Artikel 322, lid 2, van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, naar luid waarvan de rechters de deskundigen ter inlichting op de terechtzitting kunnen horen, kan niet worden toegepast wanneer het deskundigenonderzoek nietig is.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.