Hof van Cassatie: Arrest van 1 December 1969 (België)

Datum :
01-12-1969
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19691201-8
Rolnummer :

Samenvatting :

Een onregelmatigheid in de rechtspleging betreffende de voorlopige hechtenis heeft geen invloed op de wettelijkheid van de veroordelende beslissing.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.