Hof van Cassatie: Arrest van 1 December 1980 (België). RG 3009

Datum :
01-12-1980
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19801201-6
Rolnummer :
3009

Samenvatting :

Aan de verplichting tot herplaatsing van een ontslagen werknemersafgevaardigde in een veiligheidscomité of een kandidaat bij de verkiezingen, overeenkomstig art. 1bis, alinéa alinéa 5 en 7, van de Gezondheids- en Veiligheidswet, is voldaan door de werkgever die zich binnen de gestelde termijn van 30 dagen na de aanvraag onvoorwaardelijk ertoe verbindt de werknemer onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als voorheen opnieuw te werk te stellen, ook al neemt de daadwerkelijke tewerkstelling eerst na de gestelde termijn een aanvang en hebben intussen onderhandelingen plaats over de wijze waarop de herplaatsing zal worden verwezenlijkt <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.