Hof van Cassatie: Arrest van 1 Oktober 1968 (België)

Datum :
01-10-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19681001-2
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet regelmatig gemotiveerd is het arrest dat het beroep van de belastingplichtige tegen een beslissing van de directeur der belastingen verwerpt, zonder te antwoorden op een middel dat regelmatig bij conclusie tot staving van het beroep werd voorgedragen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.