Hof van Cassatie: Arrest van 1 Oktober 1973 (België)

Datum :
01-10-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19731001-2
Rolnummer :

Samenvatting :

Het misdrijf bestaande in het bedrieglijk verduisteren van bepaalde voorwerpen verschilt van het misdrijf de opbrengst van de verkoop van deze voorwerpen bedrieglijk te hebben verduisterd, zelfs indien deze voorwerpen aan de beklaagde voor verkoop zijn toevertrouwd. ( Art. 491 S.W. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.