Hof van Cassatie: Arrest van 10 April 1978 (België)

Datum :
10-04-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780410-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Ontvankelijk is de tegenvordering die voor het eerst in hoger beroep is ingesteld en gegrond is op een feit of handeling in de dagvaarding vermeld. ( Artt. 807, 810 en 1042 G.W. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.