Hof van Cassatie: Arrest van 10 April 1981 (België). RG 2997

Datum :
10-04-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810410-3
Rolnummer :
2997

Samenvatting :

Vernietiging van een rechterlijke beslissing brengt van rechtswege vernietiging mede van alle handelingen, vonnissen en arresten die het gevolg zijn van die beslissing, ook al heeft het cassatiearrest die vernietiging noch uitgesproken, noch vastgesteld <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.