Hof van Cassatie: Arrest van 10 December 1979 (België)

Datum :
10-12-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19791210-3
Rolnummer :

Samenvatting :

De verjaringstermijn voor de betaling van de inzake sociale zekerheid der zelfstandigen verschuldigde regularisatiebijdragen gaat in vanaf de 1 e januari van het derde jaar volgend op dat waarin de beroepsbezigheid van de zelfstandige een aanvang nam, ook indien de vordering tot betaling van de voorlopige bijdragen verjaard is. (Art. 11, alinéa 3, K.B. nr. 38, 27 juli 1967; art. 49 K.B. 19 december 1967.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.