Hof van Cassatie: Arrest van 10 Januari 1983 (België). RG 81132

Datum :
10-01-1983
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830110-13
Rolnummer :
81132

Samenvatting :

De schending van artikel 174 van het werkloosheidsbesluit volgt niet uit het enkele feit dat in plaats van de werkloze dezes gemachtigde vertegenwoordiger wordt gehoord overeenkomstig het 3e lid.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.