Hof van Cassatie: Arrest van 10 Januari 1983 (België). RG 3669

Datum :
10-01-1983
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830110-1
Rolnummer :
3669

Samenvatting :

Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen dat de bedongen arbeid tijdens een periode die de wet als schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst aanmerkt, toch geheel of gedeeltelijk wordt verricht <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.