Hof van Cassatie: Arrest van 10 Januari 1983 (België). RG 3660

Datum :
10-01-1983
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830110-1
Rolnummer :
3660

Samenvatting :

Overeenkomstig art. 15 alinéa 2 worden, wanneer het jaarlijks loon 250.000 Fr. overschrijdt, de door de werkgever en de bediende in acht te nemen opzeggingstermijnen vastgesteld hetzij bij overeenkomst gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, hetzij door de rechter. Hierbij is de rechter niet gebonden door een bepaling van het vigerend arbeidsreglement die de opzegtermijn heeft vastgesteld. De wettelijke regeling, neergelegd in art. 15 alinéa 2, is dwingend voor alle gedingvoerende partijen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.