Hof van Cassatie: Arrest van 10 Januari 1983 (België). RG 3143

Datum :
10-01-1983
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830110-3
Rolnummer :
3143

Samenvatting :

Door de bediende genoten voordelen in natura komen in aanmerking voor de berekening van zijn vakantiegeld. (Artt. 38 en 46 K.B. 30 maart 1967.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.