Hof van Cassatie: Arrest van 10 Januari 1983 (België). RG 3143

Datum :
10-01-1983
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830110-5
Rolnummer :
3143

Samenvatting :

De beslissing van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit, waarbij de staat van invaliditeit van een zelfstandige niet wordt erkend, kan geen uitwerking hebben vanaf het einde van het tijdvak van primaire vergoedbare ongeschiktheid, wanneer de beslissing na het verstrijken van dit tijdvak wordt genomen. (Artt. 7 en 62 K.B. 20 juli 1971; art. 55, alinéa 1, 1°, en alinéa 2, K.B. 4 nov. 1963.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.