Hof van Cassatie: Arrest van 10 Januari 1983 (België). RG 74/347

Datum :
10-01-1983
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830110-7
Rolnummer :
74/347

Samenvatting :

Uit het geheel van de bepalingen van titel III, hoofdstuk I, van het Koninklijk Besluit van 30 maart 1967, die de wijze van berekening van het vakantiegeld voor de bedienden regelen, blijkt dat voor deze berekening niet alleen het door de bediende verdiende loon in geld in aanmerking komt, maar ook de door hem genoten voordelen in natura.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.